Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với công tác quản trị
Doanh nghiệp

Lời nói đầu
Trong điều kiện nền kinh tế cạnh tranh gay gắt như hiện nay, một trong những yếu tố quyết định đến sự thành đạt của một doanh nghiệp là việc nắm bắt các thông tin nhiều mặt của thị trường cũng như nội bộ doanh nghiệp. Trong đó một bộ phận thông tin không thể thiếu được nhằm phục vụ cho quản lý là các thông tin về chi phí và giá thành sản phẩm.
Dưới góc độ quản trị doanh nghiệp, thông tin về chi phí và giá thành sản phẩm giúp cho các nhà quản lý thấy được các yếu tố bất hợp lý trong chi phí của mình. Từ đó có các biện pháp nhằm giảm chi phí cá biệt, nâng cao lợi nhuận. Thông tin về chi phí và giá thành sản phẩm giúp cho doanh nghiệp có thể xác định được giá bán sản phẩm hợp lý, xây dựng cơ cấu sản phẩm tối ưu nhằm tận dụng năng lực sản xuất để đạt được lợi nhuận tối đa .
Nhận thức được vai trò của kế toán trong việc cung cấp thông tin về chi phí và giá thành cho quản trị doanh nghiệp, tôi đã đi sâu nghiên cứu công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ cho công tác quản lý sản xuất kinh doanh với đề tài:

“Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty xe đạp xe máy Đống Đa Hà Nội”.

Đề tài gồm ba phần:
Phần I: Cơ sở lý luận về hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các
Doanh nghiệp công nghiệp.
Phần II: Thực tiễn công tác hach toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xe đạp xe máy Đống Đa Hà Nội.
Phần III: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xe đạp xe máy Đống Đa Hà Nội


Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với công tác quản trị Doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với công tác quản trị Doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.