Hạch toán và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty sản xuất
kinh doanh xuất nhập khẩu- Bộ Thương mại

LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, kinh doanh là một hoạt động kinh tế nhằm mục đích kiếm lời, lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của mọi doanh nghiệp. Để đạt lợi nhuận tối đa, các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao trình độ quản lý sản xuất, kinh doanh. Trong đó việc hạch toán kế toán của doanh nghiệp cũng là vấn đề quan trọng.

Đối với các doanh nghiệp nhà nước hiện nay việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong doanh nghiệp là vấn đề không thể thiếu được, vì nó cũng là một phần của tư liệu lao động,nó đóng góp không nhỏ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chính vì vậy việc nghiên cứu thẩm định tình hình hiện tại tài sản cố định trong doanh nghiệp và đưa ra những quyết định đúng đắn về hạch toán và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp không chỉ được đưa ra đối với bất kể một doanh nghiệp nào mà nó còn là môí quan tâm của hầu hết các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiện nay.

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và tình hình thực tế tại Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu- Bộ Thương mại em đã thực hiện chuyên đề này gồm 3 phần:

Phần 1: Cơ sở lý luận cơ bản về hạch toán tài sản cố định hữu hình với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp.

Phần 2: Thực trạng việc hạch toán và hiệu quả sử dụng tài sản cố định hữu hình tại Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu- Bộ Thương mại.

Phần 3: Một số ý kiến về hoàn thiện hạch toán và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu- Bộ Thương mại.


Xem Thêm: Hạch toán và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩ sẽ giúp ích cho bạn.