Phương hướng hoàn thiện nghiệp vụ bán hàng ở Trung tâm Thương mại Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU
Từ nền kinh tế đất nước chuyển sang cơ chế thị trường, các doanh nhgiệp không còn phải thực hiện các kế hoạch sản xuất, tiêu thụ theo chỉ tiêu pháp lệch của nhà nước. Nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt quyết liệt không chỉ ở phạm vi một quốc gia và được mở rộng trên toàn cầu, đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn luôn năng động, nhạy bén, theo kịp với tốc độ phát triển nhanh chóng đó. Họ luôn tìm mọi biện pháp, cách thức nâng cao thị phần của mình,phát triển các loại hình bán hàng, mở rộng các hình thức phục vụ trong quá trình bán hàng để đạt được mục thu lợi nhuận tối đa. trong nền kinh tế thị trường, bán hàng luôn là quá trình quan trọng đối với các doanh nghiệp, quyết định sự tồn tại, phát triển hay phá sản của các doanh nghiệp. Vì vậy đây là một vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu.
Đối với các doanh nghiệp thương mại - cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, bán hàng lại chiếm vị trí quan trọng, do đó là một vấn đề luôn được các doanh nghiệp thương mại quan tâm đến là việc tổ chức tốt quá trình bán hàng.
Làm thế nào để bán được nhiều hàng, lựa chọn các nguồn hàng làm sao để hàng có được chất lượng với giá hợp lý và chi phí lưu thông thấp nhất.
Xuất phát từ tầm quan trọng của quá trình bán hàng, đòi hỏi kế toán doanh nghiệp thương mại phải tổ chức tốt hạch toán kế toán bán hàng nhằm đảm bảo theo dõi chặt chẽ việc tiêu thụ hàng hoá, đồng thời cung cấp các thông tin đầy đủ kịp thời phục vụ cho lãnh đạo điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và các cấp quản lý của nhà nước


Xem Thêm: Phương hướng hoàn thiện nghiệp vụ bán hàng ở Trung tâm Thương mại Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng hoàn thiện nghiệp vụ bán hàng ở Trung tâm Thương mại Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.