1 số suy nghĩ về hạch toán vật liệu hiện nay trong các DN

LỜI MỞ ĐẦU
Sản xuất kinh doanh là hoạt động đòi hỏi phải có sự tính toán và tổ chức một cách phù hợp các yếu tố đầu vào để có được đầu ra hợp lý nhằm thu lợi nhuận tối ưu nhất, điều này đặc biệt quan trọng trong các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng . Cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải thường xuyên quan tâm tới các yếu tố đầu vào.
Vật liệu là một trong những yếu tố đầu vào cơ bản của quá trình sản xuất, kinh doanh. Giá trị của vật liệu tiêu hao cho quá trình sản xuất kinh doanh được chuyển toàn bộ vào giá trị sản phẩm, và một phần dưới dạng sản phẩm dở dang, do vậy nó là một bộ phận cấu thành sản phẩm, dịch vụ. Tổ chức hợp lí quá trình hạch toán vật liệu trong các doanh nghiệp là rất cần thiết và quan trọng không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả trong lĩnh vực quản lí kinh tế .
Việc xem xét số vấn đề tổ chức quá trình hạch toán vật liệu trong các doanh nghiệp không chỉ giúp em hoàn thành môn học chuyên ngành hiện tại, mà trong tương lai, khi ra trường có thể được làm việc trong các doanh nghiệp có liên quan đến vật liệu như doanh nghiệp sản xuất , xây dựng . thì những kiến thức về vấn đề này sẽ giúp em không nhỏ trong công việc. Mặt khác, xét về mục tiêu trước mắt thì đây là bước đi ban đầu, là tiền đề cho việc định hướng nơi thực tập và viết chuyên đề thực tập sắp tới.
Đề án gồm có 3 phần:
Phần I: Đặc điểm, phân loại, yêu cầu quản lí và sự cần thiết phải tổ chức hợp lý quá trình hạch toán vật liệu.
Phần II: Tổ chức quá trình hạch toán vật liệu
Phần III: Một số suy nghĩ về hạch toán vật liệu hiện nay trong các doanh nghiệp


Xem Thêm: 1 số suy nghĩ về hạch toán vật liệu hiện nay trong các DN
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu 1 số suy nghĩ về hạch toán vật liệu hiện nay trong các DN sẽ giúp ích cho bạn.