Hoàn thiện công tác kế toán nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh

LỜI NÓI ĐẦU
Trước xu hướng quốc tế hoá trong sự phát triển của nền kinh tế thế giới, mỗi quốc gia trở thành một mắt xích không thể thiếu trong toàn bộ hệ thống kinh tế này. Trong quá trình hoà nhập vào xu thế phát triển chung đó, ngoại thương đang và sẽ trở thành một lĩnh vực kinh tế quan trọng, thông qua hoạt động ngoại thương các mối liên hệ kinh tế giữa các nước được thiết lập và thực hiện trên cơ sở phát huy tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước, chính ngoại thương là "sợi dây" kết nối nền kinh tế của các nước, tạo ra hiệu quả chung cho quá trình phát triển. Chính vì vậy, hoạt động ngoại thương hay hoạt động xuất nhập khẩu giữ một vai trò trọng yếu trong nền kinh tế quốc dân cũng như trong chiến lược phát triển kinh tế của các quốc gia, trong đó có cả Việt Nam.
Trong những năm gần đây, từ khi Nhà nước thực hiện chính sách mở cửa, các mối quan hệ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật giữa nước ta và các nước trên thế giới không ngừng được tăng cường và mở rộng, các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu phát triển đa dạng và mạnh mẽ hơn, hoạt động xuất nhập khẩu cũng trở nên sôi động hẳn lên mặc dù đây là một lĩnh vực kinh doanh khó khăn, phức tạp, mang tính cạnh tranh cao trên trường quốc tế. Thực tế cho thấy cùng với xuất khẩu, nhập khẩu đóng một vai trò không nhỏ vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội, nó đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường trong nước, giải quyết việc làm, khắc phục yếu kém về mặt kỹ thuật, công nghệ sản xuất, tạo sức mạnh cho xuất khẩu, phục vụ công cuộc công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước.
Hạch toán kế toán là một công cụ không thể thiếu trong quản lý hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, nó cung cấp một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh. Trên giác độ vĩ mô, nó là cơ sở phục vụ công tác kiểm tra và quản lý các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Nhà nước. ở giác độ vi mô, nó là cơ sở cho việc ra quyết định kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. Thông qua công tác kế toán nhập khẩu, các nhà quản lý biết được thị trường nào, mặt hàng nào, lĩnh vực kinh doanh nào mà mình đang kinh doanh là có hiệu quả, từ đó có các biện pháp phù hợp sao cho đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất. Điều này sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp cạnh tranh, đứng vững trên thị trường đầy"sóng gió", cho phép doanh nghiệp đạt được ba mục tiêu chiến lược là: lợi nhuận, vị thế và an toàn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển cùng thời gian.

CHUYÊN ĐỀ ĐƯỢC BỐ CỤC THEO BA PHẦN CHÍNH SAU:
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP KHẨU
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP KHẨU Ở CÔNG TY XNK KỸ THUẬT
PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP KHẨU Ở CÔNG TY XNK KỸ THUẬT
Chuyên đề đã tập trung làm rõ lý luận về kinh doanh nhập khẩu và kế toán nhập khẩu trong cơ chế mới, đánh giá tình hình chung ở đơn vị về quản lý và kế toán, phân tích qui trình kế toán nhập khẩu và đề xuất phương hướng, biện pháp giải quyết một số tồn tại trong công tác kế toán cũng như nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của Công ty TECHNIMEX


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.