Hạch toán tiền lương và bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp

LỜI NÓI ĐẦU
Nhân tố quan trọng nhất trong các nhân tố quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp là việc sử dụng các biện pháp, hình thức trả lương cho người lao động nhằm phát huy sáng kiến của con người nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Một trong những biện pháp được các doanh nghiệp hiện nay đặc biệt chú ý là công tác tiền lương. Thực hiện các hình thức phân phối tiền lương hợp lý nhằm đảm bảo sự công bằng tạo ra động lực khuyến khích người lao động, phải làm cho năng suất lao động tăng thêm giảm chi phí về chế độ tạo sản phẩm, hạ giá thành tăng sức cạnh tranh trên thị trường góp phần tạo nên lợi nhuận cho doanh nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động.
Với vai trò quan trọng như vậy, việc hạch toán chi phí về lao động là một bộ phận công việc hết sức phức tạp trong hạch toán chi phí kinh doanh. Hạch toán chi phí nhân công có vị trí không chỉ là cơ sở để xác định giá thành sản phẩm mà còn là căn cứ để xác định các khoản phải nộp Ngân sách, phải nộp cho các tổ chức phúc lợi xã hội và nó còn bảo đảm tính đúng, tính đủ tiền lương cho người lao động và công bằng về quyền lợi cho họ.
Tuy nhiên trong điều kiện kinh tế hiện nay, tuỳ theo đặc điểm của mỗi doanh nghiệp mà việc hạch toán tiền lương cho chính xác khoa học không chỉ đảm bảo tính đúng tính đủ tiền lương trả cho người lao động mà còn phải đảm bảo công tác kế toán, thanh tra kiểm tra được dễ dàng thuận tiện.

KẾT CẤU
Lời nói đầu
Phần I: Những lý luận cơ bản về tiền lương
Phần II: Tổ chức hạch toán tiền lương
Lời kết:


Xem Thêm: Hạch toán tiền lương và bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiền lương và bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.