Chế độ hạch toán dự phòng giảm giá trong doanh nghiệp việt nam

Nội dung
Phần I: Những nội dung kinh tế cơ bản về dự phòng giảm giá
1.1 .Khái niệm
1.2.Bản chất
1.3.Phân loại
1.3.1.Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính
1.3.2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1.3.3.Dự phòng nợ phải thu khó đòi
1.4.Chế độ lập và hoàn nhập dự phòng
1.4.1.Thời điểm lập và hoàn nhập dự phòng
1.4.2.Phương pháp xác định dự phòng
1.4.2.1.Dự phòng và hoàn nhập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính
1.4.2.2.Dự phòng và hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1.4.2.3.Dự phòng và hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi
1.5.Vai trò và ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.6.Nhiệm vụ của kế toán
Phần II[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">hương pháp hạch toán
2.1.Tài khoản sử dụng
2.2.Chứng từ và sổ sách
2.3.Phương pháp hách toán
2.3.1.Phương pháp hạch toán nghiệp vụ dự phòng giảm giá đầu tư tài chính
2.3.2.Phương pháp hạch toán nghiệp vụ dự phòng giảm giá hàng tồn kho
2.3.3.Phương pháp hạch toán nghiệp vụ dự phòng nợ phải thu khó đòi
Phần III:Hoàn thiện chế độ tài chính và kế toán trích lập dự phòng
3.1.Đánh giá chung về chế độ tài chính và kế toán trích lập dự phòng của Việt Nam và kinh nghiệm 1 số nước trên thế giới
3.1.1.Đánh giá chế dộ kế toán trích lập các khoản dự phòng của Việt Nam
3.1.1.1.Ưu điểm
3.1.1.2.Nhược điểm
3.2.Một số điểm giống và khác nhau giữa chế độ kế toán Việt Nam và các nước trên thế giới về dự phòng
3.3.Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện chế độ tài chính và kế toán trích lập dự phòng giảm giá trong các doanh nghiệp Việt Nam


Xem Thêm: Chế độ hạch toán dự phòng giảm giá trong doanh nghiệp việt nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chế độ hạch toán dự phòng giảm giá trong doanh nghiệp việt nam sẽ giúp ích cho bạn.