kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ

LỜI MỞ ĐẦU
I. Vai trò, đặc điểm và nhiệm vụ của kinh doanh dịch vụ
1.Vai trò của kinh doanh dịch vụ
2.Đặc điểm của kinh doanh dịch vụ
3. Nhiêm vụ công tác hạch toán và tính giá thành.
II.Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ
1.Tài khoản và sổ sách kế toán
2.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
3.Chi phí nhân công trực tiếp
4. Kế toán chi phí sản xuất chung
5. Kế toán tổng hợp chi phí, kiểm kê và đánh giá dịch vụ dở dang
5.Phương pháp tính giá thành
III.Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
1. Đánh giá chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ
2. Một số ý kiến đề xuất
KẾT LUẬN


Xem Thêm: kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sẽ giúp ích cho bạn.