Ứng dụng phần mềm kế toán tại VN & những đề xuất trong việc lựa chọn
phần mềm kế toán cho DN

LỜI MỞ ĐẦU
Phần I: Thực trạng sử dụng phần mềm kế toán tại Việt Nam
1. Thực trạng ứng dụng thông tin trong các doanh nghiệp
1.1. Kết nối internet
1.2. Đầu tư công nghệ
1.3. Những lợi ích mà công nghệ thông tin mang lại cho doanh nghiệp
2. Thực trạng sử dông phần mềm kế toán tại Việt Nam
2.1. Ngành công nghiệp phõn mềm Việt Nam.
Con đường phía trước
2.2. Thực trạng sử dụng phần mềm kế toán

Phần II: Đề xuất trong việc lựa chọn phần mềm kế toán cho doanh nghiệp
1. Các ràng buộc về tổ chức
2. Các ràng buộc về tin học
3. Các giải pháp phần mềm kế toán cho doanh nghiệp
3.1 Phần mềm kế toán Bravo
3.2 Phần mềm kế toán Esoft
3.3 Phần mềm kế toán Fast Accounting 2006
3.4 Phần mềm kế toán Misa

Kết luận


Xem Thêm: Ứng dụng phần mềm kế toán tại Việt Nam & những đề xuất trong việc lựa chọn phần mềm kế toán cho DN
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng phần mềm kế toán tại Việt Nam & những đề xuất trong việc lựa chọn phần mềm kế toán cho DN sẽ giúp ích cho bạn.