Hoàn thiện kế toán thành phẩm & bán hàng

LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vấn đề mà các nhà quản lý doanh nghiệp luôn luôn quan tâm đặt lên hàng đầu đó là làm sao để doanh nghiệp luôn đứng vững để tồn tại và phát triển.
Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, do đó các quan hệ hàng hoá, tiền tệ ngày càng được mở rộng và phát triển. Trong môi trường đó đối với các doanh nghiệp thì ngoài nhiệm vụ sản xuất ra những sản phẩm đúng số lượng và với chất lượng tốt doanh nghiệp còn phải có nhiệm vụ tiêu thụ được những sản phẩm đó một cách nhanh nhất để thu hồi được vốn sớm, tạo vòng quay của vốn nhanh để kích thích sản xuất.
Chính vì vậy nó không ngừng thoả mãn được nhu cầu tiêu dùng và cân đối tiền hàng mà nó còn phản ánh toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy việc sử dụng các đòn bẩy kinh tế trong công tác quản lý nhằm không ngừng nâng cao năng suất lao động, tăng doanh lợi cho doanh nghiệp.
Bố cục chuyên đề gồm 2 phần:
Phần I: Những vấn đề chung về công tác kế toán thành phẩm và bán hàng trong doanh nghiệp sản xuất.
Phần II: Một số nhận xét và ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và bán hàng


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán thành phẩm & bán hàng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán thành phẩm & bán hàng sẽ giúp ích cho bạn.