Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dệt 8/3

Chúng ta đã đi những bước đầu tiên trên con đường tiến tới nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cứ mỗi bước tiến lên, chúng ta lại gặp những vấn đề mới mẻ trong lĩnh vực quản lý kinh tế đối với các doanh nghiệp. Vì vậy muốn tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh thì tập hợp chi phí và tính giá thành là vấn đề hết sức quan trọng đối với các đơn vị, bởi vì nó mang lại tiềm lực kinh tế cho đơn vị. Tập hợp chi phí và tính giá thành nó như xuyên xuốt quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị và nó không thể thiếu được trong bất cứ hoạt động sản xuất kinh doanh nào.
Đối với một đơn vị sản xuất thì tập hợp chi phí và tính giá thành là một trong những vấn đề cơ bản, vì tập hợp chi phí và tính giá thành sẽ giúp doanh nghiệp đề ra những quyết định đúng đắn. Hơn nữa để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường thì các doanh nghiệp cần phải xác định các yếu tố đầu vào cho chính xác và hợp lý sao cho sản phảm đạt chất lượng cao, giá thành hạ phù hợp với nhu cầu thị trường, có sức thu hút lớn người tiêu dùng. Do vậy tăng cường công tác quản lý, công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành có thể làm cho doanh nghiệp có những quyết định đúng đắn từ đó sẽ đạt được mục tiêu cho mình, làm cho doanh nghiệp ngày càng phát triển.
Ta cũng biết chi phí sản xuất là sự kết hợp hài hoà giữa ba yếu tố đó là: Tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Đó cũng là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp chi ra để tiến hành sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ.Kế toán tập hợp chi phí là phần hành kế toán quan trọng nhất đối với doanh nghiệp khi tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bởi thông qua đó doanh nghiệp xác định được hao phí bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh, từ đó so sánh với thu nhập đem lại để có những quyết định đúng đắn. Do chi phí sản xuất – kinh doanh có rất nhiều loạI khác nhau nên cần thiết phảI phân loạI chi phí nhằm tạo thuận lợi cho công tác hạch toán tập hợp chi phí vì vậy vấn đề tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm đối với mỗi doanh nghiệp là một tất yếu – không thể thiếu trong giai đoạn hiện nay.

NỘI DUNG CHÍNH

I - Tình hình thực tế về Công ty Dệt 8/3 và công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty.

II - Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm ở Công tyXem Thêm: Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dệt 8/3
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dệt 8/3 sẽ giúp ích cho bạn.