Công ty Thăng Long
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay xu hướng cạnh tranh là không thể trách khỏi. Vấn đề các doanh nghiệp thường xuyên phải đối mặt là xác định sản xuất cái gì, sản xuất cho ai và sản xuất như thế nào. Trước hết để trả lời câu hỏi này doanh nghiệp cần phải nắm bắt được nhu cầu của thị trường cần cái gì, từ đó mới có thể xác định được những mục tiêu doanh nghiệp cần phải đạt, sau đó sẽ tổ chức thực hiện những kế hoạch thích hợp nhằm đạt tới những mục tiêu đó. Nhìn chung một doanh nghiệp muốn tạo được vị thế cạnh tranh thì bản thân doanh nghiệp đó phải có một bộ máy quản lý tốt, như thế doanh nghiệp mới có thể tiến hành thực hiện thuận lợi những dự định mà doanh nghiệp đã đề ra, mà trong đó công tác tổ chức bộ mấy kế toán đóng vai trò rất quan trọng. Thực hiện công tác tổ chức bộ máy kế toán hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá đúng tình hình taì chính của doanh nghiệp, phục vụ công tác quản lý, tiến hành công tác kế toán linh hoạt, cũng như giúp doanh nghiệp kiểm soát hiệu quả, chi phí nói chung và chi phí sản xuất nói riêng, tránh lãng phí các nguồn lực của doanh nghiệp. Từ đó doanh nghiệp có được chất lượng sản phẩm tốt giá thành sản phẩm hợp lý tạo vị thế cạnh tranh và có được uy tín từ phía khách hàng.
Như vậy việc tổ chức tốt bộ máy kế toán và tập hợp chi phí có ý nghĩa rất quan trọng đối vơí từng doanh nghiệp, việc làm này vừa có ý nghĩa về mặt kinh tế vừa phù hợp với điều kiện khách quan hiện nay, đó là doanh nghiệp phải đối mặt với sự khan hiếm của các nguồn lực và tránh lãng phí khi sử dụng các nguồn lực của daonh nghiệp cũng như của toàn xã hội.


Xem Thêm: Công ty Thăng Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công ty Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.