Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Purification and Antioxidant Activities of Soybean Isoflavones

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Purification and Antioxidant Activities of Soybean Isoflavones

  Table of Contents
  List of Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
  List of Figures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi
  Chapter 1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
  Chapter 2 Overview of the Mechanisms for Soybean Isoflavones’ Health
  Improvement Actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5
  2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  2.2 Anticancer Actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  2.2.1 Cancer Preventive Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  2.2.2 Cancer Inhibitory Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  2.3 Cardiovascular System Protective Actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  2.4 Anti-osteoporosis Actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  2.5 Other Applications of Soybean Isoflavones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  2.6 Future Implications of Soybean Isoflavones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  Chapter 3 Materials and Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  3.1 Extraction and Purification of Soybean Isoflavones . . . . . . . . . . . . . . . 23
  3.1.1 Chemicals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  3.1.2 Extraction of Soybean Isoflavones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  3.1.3 Purification and Analysis of Daidzin, Glycitin, and Genistin . . . 23
  3.2 Antioxidant Activities of Soybean Isoflavones in Preventing
  Cholesterol Oxidation Accelerated by 2,2’-Azobis(2-
  methylpropionamidine) Dihydrochloride. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  24
  3.2.1 Chemicals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  3.2.2 Cholesterol Oxidation System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  3.2.3 Cholesterol Oxidation System Treatment with Soybean
  Isoflavones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  25
  3.2.4 Statistical Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  3.3 Antioxidant Activities of Soybean Isoflavones on tert-Butyl
  Hydroperoxide-Induced Oxidative Stress in SVEC4-10 Cells . . . . . . .
  26
  3.3.1 Chemicals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  3.3.2 Cell Culture and Cell Growth Curve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  3.3.3 Cytotoxicity Study of Genistein and Daidzein . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  3.3.4 Cytotoxicity Study of tBOOH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  3.3.5 Cell Treatment with Soybean Isoflavones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  3.3.6 Statistical Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Acknowledgments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
  Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
  iv
  Chapter 4 Results and Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  4.1 Extraction and Purification of Soybean Isoflavones . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  4.1.1 Purification and Analysis of Daidzin, Glycitin, and Genistin . . . . 30
  4.2 Antioxidant Activities of Soybean Isoflavones in Preventing
  Cholesterol Oxidation Accelerated by 2,2’-Azobis(2-
  methylpropionamidine) Dihydrochloride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  30
  4.2.1 Cholesterol Oxidation Products with AAPH Acceleration . . . . . . 30
  4.2.2 Antioxidant Activities of Genistein, Daidzein, and Glycosides
  Mixture from Defatted Soybean Flour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  34
  4.3 Antioxidant Activities of Soybean Isoflavones on tert-Butyl
  Hydroperoxide-Induced Oxidative Stress in SVEC4-10 Cells . . . . . . .
  42
  4.3.1 Growth Curve of SVEC4-10 Cells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
  4.3.2 Cytotoxicity of Genistein and Daidzein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  4.3.3 Cytotoxicity of tBOOH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  4.3.4 Antioxidant Activities of Genistein and Daidzein . . . . . . . . . . . . 46
  Chapter 5 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  Vita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  Xem Thêm: Purification and Antioxidant Activities of Soybean Isoflavones
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Purification and Antioxidant Activities of Soybean Isoflavones sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status