Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kĩ thuật Tân Long

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kĩ thuật Tân Long

  LỜI MỞ ĐẦU

  Lí do chọn đề tài
  Cùng với xuất khẩu, nhập khẩu là một bộ phận quan trọng cấu thành nên thương mại quốc tế. Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiến đến trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Chính vì vậy, bên cạnh hoạt động nhập khẩu nhằm thu ngoại tệ, phát triển nền kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân thì chúng ta cần nhập khẩu hàng hóa, trang thiết bị kĩ thuật hiện đại để phục vụ cho nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
  Hiện nay, nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của người dân tại Việt Nam có xu hướng ngày càng tăng, trong khi trình độ khoa học kĩ thuật chưa cho phép tự sản xuất ra nhựng trang thiết bị y tế hiện đại để đáp ứng nhu cầu ấy. Bên cạnh đó, lĩnh vực dịch vụ du lịch, ở nước ta đang trên đà phát triển với sự hình thành của hàng loạt những khu du lịch, nghỉ dưỡng và các nhà hàng, khách sạn sang trọng. Chính vì vậy hoạt động kinh doanh nhập khẩu những thiết bị y tế hiện đại cho các bệnh viện, trung tâm y tế và trang thiết bị nhà bếp phục vụ cho các khu du lịch, nghỉ dưỡng, nhà hàng khách sạn là cần thiết. Nắm bắt được xu hướng này, vào năm 2006 công ty TNHH thương mại và Dịch vụ kĩ thuật Tân Long đã ra đời và tiến hành hoạt động kinh doanh nhập khẩu những trang thiết bị nêu trên. Qua bốn năm hoạt động, công ty đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn còn tộn tại một số mặt hạn chế cần khắc phục để thích nghi với những thay đổi của môi trường kinh doanh, từ đó nâng cao hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty. Từ những lí do trên, em đã chọn đề tài : “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại Công ty TNHH thương mại và Dịch vụ kĩ thuật Tân Long.”
  Mục tiêu của đề tài
  Đề tài gồm 2 mục tiêu lớn:
  Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty TNHH thương mại và Dịch vụ kĩ thuật Tân Long.
  Đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại Công ty TNHH thương mại và Dịch vụ kĩ thuật Tân Long.
  Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp thống kê tổng hợp.
  Phương pháp phân tích so sánh.
  Phạm vi nghiên cứu
  Không gian: Công ty TNHH thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Tân Long.
  Thời gian: Giai đoạn 2007- 2009.
  Kết cấu của đề tài
  Đề tài gồm 3 chương, cụ thể như sau:
  Chương 1. Cơ sở lý luận về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu.
  Chương 2. Tình hình hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty TNHH thương mại và Dịch vụ kĩ thuật Tân Long.
  Chương 3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại Công ty TNHH thương mại và Dịch vụ kĩ thuật Tân Long.

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 4
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG kinh doanh NHẬP KHẨU 10
  1.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh nhập khẩu 10
  1.1.1. Khái niệm hoạt động kinh doanh nhập khẩu 10
  1.1.2. Vai trò của hoạt động kinh doanh nhập khẩu 10
  1.1.2.1. Đối với nền kinh tế quốc dân 10
  1.1.2.2. Đối với các doanh nghiệp 11
  1.1.3. Quy trình hoạt động kinh doanh xuất khẩu 11
  1.1.3.1. Nghiên cứu, tiếp cận thị trường 11
  1.1.3.2. Nghiên cứu lựa chọn đối tác 12
  1.1.3.3. Giao dịch và đàm phán hợp đồng ngoại thương 12
  1.1.3.4. Kí kết hợp đồng ngoại thương 13
  1.1.3.5. Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu 13
  1.2. Cơ sở lí luận về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu 15
  1.2.1. Khái niệm phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu 15
  1.2.2. Nhiệm vụ của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu 16
  1.2.3. Nội dung phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu 16
  1.2.3.1. Số lượng và giá trị 16
  1.2.3.2. Phân tích doanh thu 17
  1.2.3.2.1. Tổng doanh thu 17
  1.2.3.2.2. Doanh thu nhập khẩu theo kết cấu 18
  1.2.3.3. Phân tích chi phí kinh doanh 18
  1.2.3.3.1. Tổng chi phí 18
  1.2.3.3.2. Tỉ suất chi phí 19
  1.2.3.3.3. Tiết kiệm chi phí 19
  1.2.3.4. Phân tích lợi nhuận 20
  1.2.3.4.1. Tổng lợi nhuận 20
  1.2.3.4.2. Tỉ suất lợi nhuận 20
  1.2.4. Phân loại các loại hình phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu 21
  1.2.4.1. Căn cứ vào thời kỳ tiến hành phân tích 22
  1.2.4.2. Căn cứ vào phạm vi phân tích 22
  1.2.4.3. Căn cứ vào thời điểm hoạt động phân tích 22
  1.2.4.4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu 22
  1.2.5. Phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu 23
  1.2.5.1. Phương pháp so sánh 23
  1.2.5.2. Phương pháp Phân tích nhân tố 24
  1.2.5.3. Phương pháp hồi quy và tương quan 25
  Chương 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG kinh doanh NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KĨ THUẬT TÂN LONG 26
  2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH thương mại và Dịch vụ kĩ thuật Tân Long 26
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 26
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 27
  2.1.2.1. Chức năng 27
  2.1.2.2. Nhiệm vụ 27
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý và chức năng của các phòng ban 28
  2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức và quản lý 28
  2.1.3.2. Chức năng của các phòng ban 28
  2.1.4. Các lĩnh vực kinh doanh 30
  2.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh Nhập khẩu của công ty 30
  2.1.5.1. Các nhân tố bên ngoài 30
  2.1.5.1.1. Hệ thống luật và chính sách Thuế nhập khẩu của nhà nước 30
  2.1.5.1.2. Các nhân tố kinh tế của Việt Nam 31
  2.1.5.1.3. Thói quen, thị hiếu, xu hướng tiêu dùng 32
  2.1.5.1.4. Dân số và phân bố dân cư 33
  2.1.5.1.5. Tốc độ phát triển và ứng dụng khoa học, kĩ thuật và công nghệ 33
  2.1.5.1.6. Nhà cung cấp 34
  2.1.5.1.7. Đối thủ cạnh tranh 35
  2.1.5.2. Các nhân tố bên trong 35
  2.1.5.2.1.Nguồn nhân lực và năng lực quản trị 35
  2.1.5.2.2. Khả năng tài chính của công ty 36
  2.1.5.2.3. Hệ thống cơ sở vật chất- kĩ thuật hiện có của doanh nghiệp 36
  2.1.5.2.4. Khả năng marketing và nghiên cứu thị trường 37
  2.2. Phân tích tình hình kinh doanh nhập khẩu của công ty TNHH thương mại và Dịch vụ kĩ thuật Tân Long 37
  2.2.1. Kết quả hoạt kinh doanh nhập khẩu của công ty trong giai đoạn 2007- 2009 37
  2.2.1.1. Cơ cấu nhóm sản phẩm 37
  2.2.1.2. Cơ cấu thị trường nhập khẩu 39
  2.2.1.2.1. Cơ cấu thị trường nhập khẩu thiết bị nhà bếp 39
  2.2.1.2.2. Cơ cấu thị trường nhập khẩu thiết bị y tế 41
  2.2.2. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu 44
  2.2.2.1. Tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty 44
  2.2.2.2. Phân tích doanh thu 45
  2.2.2.3. Phân tích chi phí 46
  2.2.2.3.1. Tổng chi phí 46
  2.2.2.3.2. Tỉ suất chi phí 47
  2.2.2.4. Phân tích lợi nhuận 48
  2.2.2.4.1. Tổng lợi nhuận 48
  2.2.2.4.2. Tỉ suất lợi nhuận 48
  2.2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty 49
  2.2.3.1. Điểm mạnh 49
  2.2.3.2. Điểm yếu 49
  2.2.3.3. Cơ hội 50
  2.2.3.4. Thách thức 50
  Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ kinh doanh NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KĨ THUẬT TÂN LONG 51
  3.1. Mục tiêu và phương hướng nâng cao hiệu quả nhập khẩu 51
  3.1.1. Mục tiêu 51
  3.1.2. Phương hướng 51
  3.2. Phân tích mô hình ma trận SWOT 52
  3.2.1. Mô hình ma trận SWOT 52
  3.2.2. Các chiến lược lựa chọn để thực hiện 54
  3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu 55
  3.3.1. Giải pháp tăng nguồn vốn lưu động 55
  3.3.1.1. Cơ sở đề xuất giải pháp 55
  3.3.1.2. Nội dung thực hiện giải pháp 55
  3.3.2. Giải pháp giảm chi phí biến đổi 56
  3.3.2.1. Cơ sở đề xuất giải pháp 56
  3.3.2.2. Nội dung thực hiện giải pháp 56
  3.3.3. Giải pháp về nguồn nhân lực 57
  3.3.3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp 57
  3.3.3.2. Nội dung thực hiện giải pháp 57
  3.3.4. Giải pháp về xúc tiến thương mại 58
  3.3.4.1. Cơ sở đề xuất giải pháp 58
  3.3.4.2. Nội dung thực hiện giải pháp 58
  KIẾN NGHỊ 59
  KẾT LUẬN 60
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 61
  PHỤ LỤC 1 62
  PHỤ LỤC 2 64

  Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kĩ thuật Tân Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kĩ thuật Tân Long sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status