Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nâng Cao Hiệu Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Hàng Gia Công Sang Thị Trường Châu Âu Của Tổng Công Ty Cổ Phần May Nhà Bè

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng Cao Hiệu Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Hàng Gia Công Sang Thị Trường Châu Âu Của Tổng Công Ty Cổ Phần May Nhà Bè

  LÔØI MÔÛ ÑAÀU

  Đã từ lâu hoạt động của ngành xuất nhập khẩu đã trở nên quan trọng đối với nền kinh tế nước ta. Nhất là giai đoạn đất nước ta đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta cần phải mở rộng quan hệ với nhiều nước trên thế giới. Quan hệ ở đây không chỉ dừng lại ở mức chính trị – xã hội mà quan hệ ở đây còn cả về nhiều mặt, trong đó có quan hệ kinh tế. Hiện nay do đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng và sự phát triển khoa học công nghệ rất cần cho quá trình phát triển đất nước, chính vì thế vấn đề xuất khẩu và nhập khẩu là cụm từ cần được nhắc đến thường xuyên trong chính sách kinh tế của mỗi quốc gia.
  Thị trường châu AÂu là 1 thị trường lớn và có tiềm năng rất lớn, trong khi đó thị phần của công ty cổ phần may nhà bè trong các năm qua ở thị trường này còn chưa cao. Hơn nữa yêu cầu của thị trường châu âu rất khắt khe và rất khó khăn đề thâm nhập và kinh doanh. Mặc dù vậy, hiện nay thị trường hàng gia công của nước ta đang có lợi thế lớn do giá cả nhân công rẻ, hơn nữa lại có vị trí khá thuận lợi trong việc vận chuyển, đồng thời việc nước ta gia nhập WTO cũng tạo điều kiện cho ngành dệt may phát triển mạnh. Tuy nhiên cũng phải đối đầu với nhiều thử thách, cạnh tranh gay gắt ở trong nước như may việt tiến, may 10, mà còn các công ty ở các nước trung quốc, indonesia, và các khó khăn khác như Thuế quan, điều kiện thương mại, chính sách của chính phủ làm cho việc kinh doanh gặp không ít khó khăn.
  Chính vì vậy việc kinh doanh hàng gia công trong điều kiện hiên nay gặp cũng không ít khó khăn. Vì thế tôi chọn đề tài “ Nâng Cao Hiệu kinh doanh Xuất Nhập Khẩu Hàng Gia Công Sang Thị Trường Châu Âu Của Tổng Công Ty Cổ Phần May Nhà Bè ”. để từng bước nâng cao được thị phần cũng như năng lực xuất khẩu hàng gia công của công ty sang thị trường này. Keát caáu ñeà taøi bao goàm:
  Chương 1:Tổng Công Ty Cổ Phần May Nhà Bè:
  Khái quát tình hình của toàn công ty cổ phần may nhà bè. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. các phòng ban chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty. Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty hiện nay. Tình hình hoạt động của công ty. Đánh giá những Thuận lợi và khó khăn của công ty hiện nay.
  Chương 2:Thực Trạng Xuất Nhập Khẩu Hàng Gia Công Sang Thị Trường Châu AÂu:
  Đi sâu vào đánh giá tình hình xuất nhập khẩu của công ty trong 3 năm trở lại đây. Phân tích tiềm năng thị trường của và khả năng đáp ứng của công ty cổ phần may nhà bè. Phân tích tình hình xuất nhập khẩu hàng gia công của công ty sang thị trường châu âu để có cái nhìn tổng quát về tình hình xuất nhập khẩu hàng gia công hiện nay. Trên cơ sở số liệu xuất nhập khẩu hàng gia công của công ty trong 3 năm tài chính gần nhất và các tính toán các chỉ tiêu đánh giá hiểu quả kinh doanh tôi sẽ phân tích, đánh giá những mặt đạt được và không đạt được của công ty. Qua đó rút ra được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của công ty khi xuất nhập khẩu hàng gia công qua thị trường châu âu.
  Chương 3:Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả kinh doanh Xuất Nhập Khẩu Hàng Gia Công Sang Thị Trường Châu Âu:
  Từ những phân tích trên và những đánh giá về điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức tôi sẽ đưa ra các biện pháp đề nghị nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh xuất nhập khẩu hàng gia công của công ty trên thị trường châu AÂu, cũng như nâng cao hiểu quả kinh doanh xuất nhập khẩu hàng gia công sang thị trường vốn khó tính này.
  Chương 1:Tổng Công Ty Cổ Phần May Nhà Bè 3
  1.1Quá Trình Hình Thành Và phát triển Của Công Ty Cổ Phần May Nhà Bè: 3
  1.2 Cô caáu toå chöùc cuûa coâng ty: 6
  1.2.1 Cơ cấu hoạt động của Tổng công ty May Nhà Bè: 6
  1.2.2 Sô ñoà boä maùy toå chöùc vaø quaûn lyù: 8
  1.2.3 Chức năng, nhiệm vuï cuûa caùc phoøng ban: 9
  1.3 Tình hình hoaït ñoäng cuûa coâng ty: 12
  1.4 Thuận lợi và khó khăn của công ty hiện nay: 17
  1.5 Phương Hướng Hoaït Ñoäng Của Coâng Ty Trong Thời Gian Tới: 20
  Chương 2:Thực Trạng Xuất Nhập Khẩu Hàng Gia Công Sang Thị Trường Châu âu 22
  2.1 Tình hình xuất nhập khẩu của công ty trong thời gian qua: 22
  2.2 Xuất nhập khẩu hàng gia công sang thị trường châu âu: 25
  2.2.1 khái niệm hiệu quả kinh doanh: 28
  2.2.2 các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh: 33
  2.2.2.1 Nhóm chỉ tiêu về doanh thu: 33
  Hiệu quả sử dụng tài sản cố định: 33
  Hiệu quả sử dụng vốn cố định: 34
  2.2.2.2 Nhóm chỉ tiêu về lợi nhuận: 35
  Hiệu quả sử dụng lao động: 35
  Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ( sức sinh lợi của vốn kinh doanh): 36
  2.2.2.3 Nhóm chỉ tiêu về chi phí: 37
  Hiệu quả sử dụng chi phí: 37
  2.3 Đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức khi xuất nhập khẩu hàng gia công sang thị trường châu âu: 39
  2.3.1 Cô hoäi: 39
  2.3.2 Thaùch thöùc: 41
  2.3.3 Ñieåm maïnh: 44
  2.3.4 Ñieåm yeáu: 45
  Chương 3: Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả kinh doanh Xuất Nhập Khẩu Hàng Gia Công Sang Thị Trường Châu Âu: 47

  3.1 Tăng doanh thu và giảm chi phí trong công ty: 47
  3.1.1 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu mở rộng thị trường: 47
  3.1.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm: 48
  3.1.3 Đa dạng hoá sản phẩm: 49
  3.1.4 Đẩy mạnh công tác thiết kế sản phẩm: 50
  3.1.5 Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá sản phẩm, hình ảnh của Công ty: 51
  3.1.6 Tìm kiếm nguyên phụ liệu trong nước: 52
  3.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh sản xuất và trang bị máy móc thiết bị cho công ty nhằm đáp ứng nhu cầu cho khách hàng, Tăng cường nguồn vốn kinh doanh : 52
  3.2.1 Đầu tư vào nguồn nhân lực: 52
  3.2.2 Đảm bảo nguồn hàng: 53
  3.2.3 Đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp: 54
  3.2.4 Nâng cao năng lực sản xuất : 55
  3.3 Kiến nghị: 56
  3.3.1 Đối với Công ty: 56
  3.3.2 Đối với Nhà nước: 56
  Danh Mục Tài Liệu Tham Khảo 58

  Xem Thêm: Nâng Cao Hiệu Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Hàng Gia Công Sang Thị Trường Châu Âu Của Tổng Công Ty Cổ Phần May Nhà Bè
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng Cao Hiệu Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Hàng Gia Công Sang Thị Trường Châu Âu Của Tổng Công Ty Cổ Phần May Nhà Bè sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status