Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH phát triển thương mại Hà Nội


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀ NỘI


1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH phát triển thương mại Hà Nội

1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý

1.2.1. Chức năng

1.2.2. Nhiệm vụ

1.2.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý

1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty những năm gần đây

1.3.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty

1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty những năm gần đây

1.3.3. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của công ty những năm gần đâyCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀ NỘI


2.1. Khái quát thị trường kinh doanh của công ty TNHH thương mại Hà Nội

2.1.1. Nguồn hàng

2.1.2. Nhu cầu thị trường

2.1.3. Tình hình giá cả

2.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thương mại Hà Nội

2.2.1. Năng lực tài chính

2.2.2. Năng lực cạnh tranh về công nghệ - kỹ thuật

2.2.3. Năng lực tổ chức lãnh đạo công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Hà Nội

2.2.4. Năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực

2.3. Một số chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thương mại Hà Nội

2.3.1. Tỷ suất lợi nhuận

2.3.2. Thị phần và khả năng phát triển thị phần của công ty

2.3.3. Chất lượng xe bán tại công ty và các dịch vụ bổ trợ

2.4. Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thương mại Hà Nội

2.4.1. Những kết quả đạt được

2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

3.1. Dự báo triển vọng phát triển ngành công nghiệp Ôtô tại Việt Nam

3.2. Giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thương mại Hà Nội

3.3. Một số kiến nghị với nhà nước

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH phát triển thương mại Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH phát triển thương mại Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.