Đề tài: Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu điều hòa NISHU tại Công ty cổ phần Tiêu Chuẩn Việt


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẨN TIÊU CHUẨN VIỆT


1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy quản lý kinh doanh

1.2.1. Chức năng

1.2.2. Nhiệm vụ

1.2.3. Cơ cấu bộ máy quản lý kinh doanh

1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây

1.3.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh

1.3.2. Kết quả hoạt động của công ty những năm gần đây

1.3.3. Đánh giá chung về kết quả hoạt động của công ty những năm gần đâyCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU ĐIỀU HÒA NISHU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊU CHUẨN VIỆT


2.1. Sự cần thiết khách quan phải xây dựng và phát triển thương hiệu điều hòa NISHU tại công ty cổ phần Tiêu Chuẩn Việt

2.2. Quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu điều hòa NISHU tại công ty cổ phần Tiêu Chuẩn Việt

2.2.1. Nhận thức của công ty về thương hiệu điều hòa

2.2.2 Tình hình xây dựng thương hiệu và đăng ký logo tại công ty cổ phần Tiêu Chuẩn Việt.

2.2.2.1 Danh mục sản phẩm

2.2.2.2 Chiến lược thương hiệu

2.2.2.3 Hệ thống nhận diện thương hiệu

2.2.3 Tình hình phát triển thương hiệu điều hòa NISHU tại công ty cổ phần Tiêu Chuẩn Việt.

2.3 Kết luận đánh giá về quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu điều hòa NISHU tại công ty cổ phần Tiêu Chuẩn Việt

2.3.1 Những kết quả đạt được

2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân


CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU ĐIỀU HÒA NISHU CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊU CHUẨN VIỆT THỜI GIAN TỚI

3.1 Phương hướng phát triển của công ty cổ phần Tiêu Chuẩn Việt thời gian tới

3.1.1 Định hướng chung

3.1.2 Đối với thương hiệu điều hòa NISHU

3.2 Một số phương pháp chủ yếu tăng cường xây dựng và phát triển thương hiệu điều hòa NISHU của công ty cổ phần Tiêu Chuẩn Việt thời gian tới

3.2.1 Hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu

3.2.2 Giải pháp truyền thông thương hiệu

3.2.2.1 Quảng cáo

3.2.2.2 Khuyến mại

3.2.2.3 PR

3.2.3 Giải pháp cho sản phẩm

3.2.3 Giải pháp cho kênh phân phối

3.2.4 Giải pháp cho chính sách giá cả

3.3 Một số kiến nghị với nhà nước


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu điều hòa NISHU tại Công ty cổ phần Tiêu Chuẩn Vi
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu điều hòa NISHU tại Công ty cổ phần Tiêu Chuẩn Vi sẽ giúp ích cho bạn.