Đề tài: Thực trạng ngành Thép Việt Nam thời kỳ hội nhập


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÀNH THÉP VÀ SỨC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH THÉP VIỆT NAM


1.1 Vai trò,vị trí ngành thép

1.2 Lịch sử ngành thép Việt Nam

1.3 Tầm quan trọng của việc nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành thép Việt Nam


PHẦN 2: ĐẶC ĐIỂM NGÀNH THÉP VIỆT NAM TRONG QUA TRÌNH HỘI NHẬP

2.1 Thực trạng ngành thép Việt Nam

2.1.1 Phụ thuộc vào phôi thép nhập khẩu

2.1.2 Năng lực sản xuất và trang thiết bị

2.1.3 Nhiều dự án thép đang được phát triển

2.2 Những vấn đề tồn tại của ngành thép

2.2.1 Cơ cấu ngành thép đi ngược lại quy luật

2.2.2 Mất cân đối trong chủng loại sản phẩm thép

2.2.3 Xuất, nhập khẩu thép

2.2.4 Chưa phát huy hết đặc điểm của nhà máy luyện kim liên hợp

2.2.5 Bất cập trong cải tiến công nghệ và các dự án đầu tư

2.3 Thực trạng cạnh tranh

2.4 Định hướng phát triển ngành thép

2.4.1 Những tín hiệu khả quan của ngành thép

2.4.2 Định hướng phát triển ngành thép đến năm 2015, có xét đến năm 2025

2.4.2.1 Quan điểm phát triển

2.4.2.2 Mục tiêu phát triển

2.4.2.3 Nội dung quy hoạch

a) Nhu cầu về các sản phẩm thép

b) Quy hoạch các dự án đầu tư chủ yếu

c) Các giải pháp, chính sách chủ yếu

- Giải pháp về vốn đầu tư

- Giải pháp về hợp tác đầu tư

- Giải pháp bảo đảm nguồn nguyên, nhiên liệu chính

- Giải pháp xuất nhập khẩu, phát triển thị trường

- Giải pháp phát triển nguồn nhân lực

- Giải pháp phát triển khoa học - công nghệ

- Giải pháp bảo vệ môi trường

- Giải pháp về quản lý


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Thực trạng ngành Thép Việt Nam thời kỳ hội nhập
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng ngành Thép Việt Nam thời kỳ hội nhập sẽ giúp ích cho bạn.