Đề tài: Đánh giá cơ sở hạ tầng để phát triển Logistics ở Việt Nam


MỤC LỤC​

A. LỜI MỞ ĐẦU

B. NỘI DUNG

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ LOGISTIC


1. Logistic là gì?

2. Vai trò của logistic đối với nền kinh tế và với doanh nghiệp

2.1 Vai trò của logistic đối với nền kinh tế

2.2. Vai trò của logistic đối với doanh nghiệp

3. Xu hướng phát triển logistic trên thế giới và ở Việt Nam

3.1. Xu hướng phát triển của logistic trên thế giới

3.2. Xu hướng phát triển của logistic ở Việt Nam

CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ HẠ TẦNG PHÁT TRIỂN LOGISTIC Ở VIỆT NAM

1. Cơ sở hạ tầng mềm

1.1 Hệ thống luật pháp

1.2 Hệ thống công nghệ thông tin

1.3 Nguồn nhân lực

2. Cơ sở hạ tầng cứng

2.2. Hệ thống giao thông vận tải

2.3. Các công trình hỗ trợ

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTIC Ở VIỆT NAM

1. Định hướng, quan điểm và các mục tiêu phát triển dịch vụ logistics đến năm 2020 và các năm tiếp theo

2. Giải pháp để phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng nâng cao sức cạnh tranh của dịch vụ logistics

C.KẾT LUẬN

D. TÀI LIỆU THAM KHẢOXem Thêm: Đánh giá cơ sở hạ tầng để phát triển Logistics ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá cơ sở hạ tầng để phát triển Logistics ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.