Đề tài: Hoàn thiện dịch vụ khách hàng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp logistics Việt Nam


MỤC LỤC

​LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG Ở DOANH NGHIỆP LOGISTICS VIỆT NAM


1.1 Sự hình thành và phát triển của ngành Logistics ở Việt Nam

1.2. Khái niệm và sự phát triển của dịch vụ khách hàng trong lĩnh vực Logistics

1.3. Vai trò của dịch vụ khách hàng trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp Logistics

1.4. Các yếu tố của dịch vụ khách hàng


CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG Ở DOANH NGHIỆP LOGISTICS CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

2.1 Sự phát triển của các loại dịch vụ khách hàng chủ yếu ở doanh nghiệp Logicstic ở Việt Nam hiện nay

2.2. Một số doanh nghiệp Việt Nam điển hình kinh doanh trong lĩnh vực Logistics

2.2.1 Công ty Vinafco Logistics

2.2.2.Tổng công ty hàng hải Việt Nam Vinalines

2.3. Điểm mạnh, điểm yếu của dịch vụ logistics của

doanh nghiệp Việt Nam

2.3.1 Những điểm mạnh

2.3.2 Những điểm yếu

2.4 Đánh giá hoạt động của một số loại dịch vụ khách hàng chủ yếu của doanh nghiệp Logistics ở Việt Nam

2.4.1 Dịch vụ giao nhận vận tải và gom hàng

2.4.2 Dịch vụ kho bãi

2.4.3 Dịch vụ hàng không


CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP LOGSTICS VIỆT NAM

3.1 Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, viễn thông cho hệ thống thông tin của doanh nghiệp

3.2 Xây dựng và nâng cấp hệ thống kho bãi, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động Logistics

3.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên cũng như bộ máy quản lí của doanh nghiệp

3.4 Giải quyết các khiếu nại, than phiền cũng như phản hồi từ khách hàng nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ

3.5 Không ngừng tìm kiếm, đổi mới và cải tiến sản phẩm thay thế


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện dịch vụ khách hàng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp logistics Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện dịch vụ khách hàng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp logistics Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.