Đề tài: Giải pháp đẩy mạnh bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khắc Ánh


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KHẮC ÁNH


1.1 Lịch sử hình thành và phát triển

1.2 Chức năng nhiệm vụ ,cơ cấu bộ máy quản lý kinh doanh

1.2.1 Chức năng của công ty

1.2.2 Cơ cấu tổ chức

1.3 Kết quả hoạt dộng kinh doanh của công ty những năm gần đây


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KHẮC ÁNH

2.1 Đặc điểm mặt hàng kinh doanh của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Khắc Ánh

2.2 Phân tích tình hình bán hàng của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Khắc Ánh

2.2.1 Tình hình bán hàng theo mặt hàng

2.2.2. Tình hình bán hàng theo thị trường

2.2.3 Tình hình bán hàng theo các nhóm khách hàng

2.2.4 Tình hình bán hàng theo các phương thức bán

2.2.4.1. Kênh trực tiếp

2.2.4.2. Kênh gián tiếp

2.2.4.3. Kênh hỗn hợp

2.3 Đánh giá chung về hoạt động bán hàng tại công ty

2.3.1 Những kết quả đạt được

2.3.2 Những hạn chế yếu kém và nguyên nhân

2.3.2.1 Những hạn chế

2.3.1.2 Nguyên nhân


CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KHẮC ÁNH

3.1 Phương hướng phát triển công ty những năm tới

3.2.1 Chú trọng hơn vào điều tra, nghiên cứu và dự báo xu hướng và nhu cầu của thị trường

3.2.2.Đa dạng hóa các nhà cung cấp

3.2.3 Thiết lập thêm nhiều cửa hàng đại lý

3.2.4 Tích cực quảng bá hình ảnh công ty với công chúng

3.2.5 Đảm bảo nguồn hàng chất lượng, có chính sách đại lí tốt

3.2.6 Thiết lập chính sách bán hàng hấp dẫn nhưng đảm bảo hiệu quả kinh tế

3.2.7 Lập đội chuyên tìm kiếm khách hàng

3.2.8 Hoàn thành tốt dịch vụ trước, trong và sau khi bán hàng

3.2.9 Đào tạo nhân viên bán hàng để họ luôn có thái độ niềm nở, tận tình khi bán hàng

4. Kiến nghị với nhà nước

4.1 Nhà nước cần hoàn thiện các chính sách hỗ trợ vốn, huy động vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

4.2 Tăng cường hệ thống trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ nắm vững được những quy trình, thủ tục cần thiết về mặt pháp lý

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Giải pháp đẩy mạnh bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khắc Ánh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp đẩy mạnh bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khắc Ánh sẽ giúp ích cho bạn.