Đề tài: Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Haprosimex)


MỤC LỤC​

CHƯƠNG I: SINH VIÊN THỰC TẬP

CHƯƠNG II: NƠI THỰC TẬP


I. Tên công ty: Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội

II. Người hướng dẫn

III. Mô tả nơi thực tập: Công ty sản xuất – xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội ( Haprosimex)

1. Lịch sử hình thành và tình hình phát triển của công ty Haprosimex

2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty Haprosimex

3. Chức năng nhiệm vụ của Công ty Haprosimex

3.1. Chức năng

3.2. Nhiệm vụ

4. Ngành nghề kinh doanh

* Vị trí, đặc điểm hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu

* Mặt hàng kinh doanh

5. Tình hình nghiên cứu và lựa chọn thị trường xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty Haprosimex

5.1. Nghiên cứu khái quát thị trường xuất khẩu

5.2. Nghiên cứu chi tiết thị trường xuất khẩu đã chọn

5.3. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

6. Nghiên cứu thị trường cung ứng nguồn hàng

7. Chiến lược Marketing - mix của Công ty trong kinh doanh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ

8. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (2007 - 2008)


CHƯƠNG III: KẾT QUẢ THỰC TẬP VÀ ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

I. Tự nhận xét về kết quả thực tập

II. Đề xuất đề tài luận văn


Xem Thêm: Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Haprosimex)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Haprosimex) sẽ giúp ích cho bạn.