Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số vấn đề về vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và thương

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số vấn đề về vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và thương


  Đề tài : Một số vấn đề về vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và thương mại dịch vụ Hà Nội  MỤC LỤC​

  LỜI MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY. 3


  1.1. kháI niệm và phân loại vốn kinh doanh 3

  1.2. cơ cấu vốn của doanh nghiệp 11

  1.3. quản lý và sử dụng vốn kinh doanh 12

  1.3.1. Quản lý và sử dụng vốn cố định. 12

  1.3.2. Quản lý và sử dụng vốn lưu động 13

  1.4. hiệu quả sử dỤng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp 15

  1.4.1. Quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn. 15

  Phương pháp phân tích tỷ lệ: 18

  1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 19

  1.4.2.1. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn: 19

  1.4.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định: 20

  1.4.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp . 22

  1.4.2.4. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp . 23

  1.4.3.Cỏc nhõn tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vủa doanh nghiệp . 24

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 27

  2.1. giới thiệu khảI quát về công ty 27

  2.1.1. Quá trình ra đời và phát triển của công ty 27

  2.1.2. Quy trình sản xuất kinh doanh 29

  2.1.3. Cơ cấu bộ máy quản lý 31

  2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy doanh nghiệp . 31

  2.1.3.2. Chức năng nhiêm vụ của từng bộ phận và mối quan hệ giữa các bộ phận trong công ty 32

  2.1.4. Khái quát quá trình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua 36

  2.2. nguồn vốn kinh doanh của công ty 38

  2.2. thực trạng quản lý và sử dụng vốn kinh doanh trong công ty 41

  2.2.1. Quản lý vốn cố định 41

  2.2.1.1. Cơ cấu tài sản cố định của công ty 41

  2.2.1.2. Khấu hao tài sản cố đinh. 43

  2.2.1.3. Tình hình quản lý và phát triển vốn cố định 45

  2.2.2. Quản lý và sử dụng vốn lưu động 45

  2.3. đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp 49

  2.3.1. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn của công ty 49

  2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả vốn cố định. 50

  2.3.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả vốn lưu động 51

  2.3.4. Hạn chế và nguyên nhân 51

  CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CỄNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 52

  3.1. phương hướng hoạt động của công ty trong những năm tới 52

  3.2. một số giảI pháp chủ yếu 52

  3.2.1. Tiến hành nâng cấp và đổi mới một cách có chọn lọc lượngTSCĐ trong thời gian tới. 53

  3.2.2 - Tiến hành quản lý chặt chẽ TSCĐ 54

  3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty 56

  3.2.4. Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu. 58

  3.2.5. Chú trọng Quản lý vật tư và máy móc 59

  3.2.6. Về tổ chức đào tạo 61

  3.2.7. Giảm thiểu chi phí quản lý của doanh nghiệp một cách tốt nhất. 61

  3.2.8. Thường xuyên đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định và vốn lưu động của công ty. 62

  3.2.9. Các giải pháp nhằm hạn chế chiếm dụng vốn. 62

  3.3. Một số kiến nghị 63

  3.3.1. Về phía nhà nước 63

  3.3.1.1. Về mội trường kinh tế 64

  3.3.1.2. Về môi trường pháp lý 67

  3.3.2. Về phớa cụng ty 67

  KẾT LUẬN 69


  Xem Thêm: Một số vấn đề về vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và thương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số vấn đề về vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và thương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status