Đề tài: Luận văn:Hoàn thiện hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Điện Cơ Thống Nhất ”.
LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế hiện nay, thị trường luôn là vấn đề sống còn của mọi quốc gia và có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với nền kinh tế quốc dân nói chung cũng như đối với từng doanh nghiệp nói riêng. Điều đó đòi hỏi mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều phải xuất phát từ thị trường, mọi sản phẩm của doanh nghiệp đều nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của toàn xã hội.

Trong bất kì doanh nghiệp sản xuất nào đều có ba giai đoạn và tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng thực hiện mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì giai đoạn tiêu thụ càng có ý nghĩa đối với sự tồn tại của doanh nghiệp. Chính vì vậy, đẩy mạnh công tác tiêu thụ thành phẩm cũng là một trong những chiến lược hàng đầu của doanh nghiệp. Bởi chỉ khi nào tiêu thụ được thành phẩm thì doanh nghiệp mới thu hồi được vốn và tái sản xuất, tiếp tục kì kinh doanh mới đồng thời có điều kiện tái tạo và duy trì sức lao động cho cán bộ công nhân viên. Mặt khác thông qua thị trường, doanh nghiệp có thể khẳng định được vị thế của mình trên thị trường bằng uy tín và chất lượng sản phẩm.

Với tầm quan trọng đó đòi hỏi quá trình hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong mỗi doanh nghiệp phải được hạch toán chính xác, kịp thời để cung cấp thông tin hữu ích cho việc ra các quyết định sản xuất kinh doanh phù hợp. Do đó việc tổ chức tốt công tác hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả là một nhu cầu cấp thiết, tất yếu trong quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Nhận thức được tầm của trọng của vấn đề trên, qua thời gian thực tập tại Công ty Điện Cơ Thống Nhất em đã lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Điện Cơ Thống Nhất ”.

Luận văn gồm 3 phần:

Phần I: Những vấn đề lí luận cơ bản vể hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất.

Phần II: Thực trạng hạch toán thành phẩm , tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại công ty Điện Cơ Thống Nhất.

Phần III: Phương hướng hoàn thiện hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Điện Cơ Thống Nhất.

KẾT LUẬN


Nền kinh tế thị trường bên cạnh những hạn chế của mình thì nó bộc lộ những ưu điểm mà không một cơ chế kinh tế nào có được: tự điều tiết giá cả trên thị trường, tạo ra sự năng động nhạy bén trong kinh doanh, thúc đẩy hoạt động sản xuất phát triển mạnh mẽ. Một trong những động lực thúc đẩy nó là sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong mọi thành phần kinh tế. Đứng trước tình hình đó, mỗi doanh nghiệp phải tự tìm cho mình hướng đi riêng để có thể tồn tại và phát triển.

Việc hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nói chung và công tác hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả nói riêng để phục vụ cho yêu cầu quản lí là cần thiết và tất yếu. Qua đây ta có thể thấy được sự khác nhau giữa lí luận và thực trạng do có những đặc điểm riêng trong từng doanh nghiệp. Bởi vậy, việc vận dụng lí luận cho phù hợp với thực tế mà vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin một cách chính xác, có hiêu quả và đúng với chế độ kế toán luôn là công việc của người làm công tác kế toán.

Qua thời gian thực tập tại công ty Điện Cơ Thống Nhất, được sự hướng dẫn của các cán bộ phòng Tài vụ, em đã nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại công ty Điện Cơ Thống Nhất”. Trong thời gian có hạn, không thể đi sâu nghiên cứu hết từng khía cạnh của vấn đề. Dựa trên những vấn đề lí luận cơ bản, kết hợp với thực trạng hạch toán, em đã nêu ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty.

Tuy nhiên do trình độ còn hạn chế và thời gian thực tập có hạn nên chắc chắn quá trình nghiên cứu và trình bày không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong sự giúp đỡ và góp ý của các thầy cô giáo để chuyên đề này hoàn thiện hơn.


Xem Thêm: Luận văn:Hoàn thiện hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn:Hoàn thiện hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công sẽ giúp ích cho bạn.