Báo cáo thực tập: tổng hợp về hoạt động kinh doanh phõn phối sản phẩm thuốc của Công ty Dược phẩm Trung ương 2 Chi nhánh Hà Nội.
LỜI MỞ ĐẦU


Sự chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường đã tạo ra cho các doanh nghiệp những cơ hội kinh doanh mà qua đó các doanh nghiệp có điều kiện mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Nhưng bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt của kinh tế thị trường. Dưới áp lực mạnh mẽ của cạnh tranh, nhiều doanh nghiệp đã gặp không ít khó khăn, thậm chí không trụ được đi đến chỗ phá sản.

Trong khó khăn chung đó, Công ty Dược Phẩm Trung ương 2 Chi nhánh Hà Nội (là một doanh nghiệp Nhà nước chuyên sản xuất thuốc tân dược) cũng có những lúng túng ban đầu nhưng với tinh thần dám nghĩ dám làm đã đứng vững và dần khẳng định vị trí của mình trên thị trường dược Việt Nam. Vấn đề bức xúc hiện nay đối với Công ty cũng như các doanh nghiệp khác là làm sao tiêu thụ được nhiều sản phẩm, thu hút được nhiều khách hàng hơn nữa và thắng được đối thủ cạnh tranh.

Xuất phát từ ý nghĩa thực tế đó, sau thời gian thực tập tại Công ty Dược phẩm Trung ương 2, cùng với những kiến thức tích luỹ được trong quá trình học tập ở trường, em đã xây dựng bản Báo cáo thực tập tổng hợp về hoạt động kinh doanh phõn phối sản phẩm thuốc của Công ty Dược phẩm Trung ương 2 Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung của báo cáo được kết cấu làm 3 chương:

- Chương I: Giới thiệu về Công ty Dược phẩm TW 2 – chi nhánh Hà Nội

- Chương II: Thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Dược phẩm Trung ương 2 Chi nhánh Hà Nội ( Từ năm 2002 đến năm 2006)

- Chương III: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh phân phối sản phẩm thuốc của Công ty Dược phẩm Trung ương 2 Chi nhánh Hà Nội.

Mục Lục


TrangLời mở đầu 1

Chương I : Giới thiệu về công ty Dược phẩm TW 2 chi nhánh Hà NộiI . Giới thiệu về công ty 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2

Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công ty và những đặc điểm kinh tế kỹ

thuật của công ty 5

2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty . 5

2.2. Chức năng các phòng 5

2.2.1. Phòng nghiên cứu triển khai . . 7

2.2.2 Phòng công nghệ 7

2.2.3 Phòng kinh tế chất lượng ( KCS ) 8

2.2.4. Phòng kế hoạch 8

2.2.5. Phòng thị trường . 8

2.2.6. Phòng tài chớnh kế toỏn . 8

2.2.7. Phòng tổ chức lao động 8

2.2.8. Phòng hành chớnh . 9

2.2.9. Phòng bảo vệ 9

2.2.10. Phòng quản lý công trình 9

2.2.11. phòng y tế 9

3. Lĩnh vực hoạt động của công ty . 9II. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty . 9

1. Đặc điểm của quá trình sản xuất 9

1.1. Phân xưởng thuốc tiêm 9

1.2. Phân xưởng thuốc viên . 10

1.3. Phân xưởng chế phẩm . 10

1.4. phân xưởng cơ điện . 10

Đặc điểm về máy móc và trang thiết bị công nghiệp . 10

Đặc điểm về nguyên vật liệu 10

Đặc điểm về vốn kinh doanh 11

Đặc điểm về đội ngũ lao động 11

Chương II : Thực trạng sản xuất, kinh doanh của công ty Dược phẩm

TW 2 chinh nhánh Hà Nội . 12


I. Vài nét về thị trường thuốc ở Việt Nam trong thời gian qua . . 13

Tình hình cung ứng trên thị trường 13

Tình hình tiêu thụ thuốc trên thị trường . 15

II. Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty 15

Phân tích thị trường tiêu thụ của công ty . 15

1.1. Thị phần của công ty 15

1.2. Đặc điểm thị phần của khách hàng cuả công ty 16

chính sách, đánh giá của công ty . 18

tình hình kinh doanh qua hệ thống kênh phõn phối của công ty . 21

1.1. Tình hình kinh doanh qua hệ thống kênh phân phối 19

1.2. Kết quả kinh doanh qua hệ thống kênh phân phối 21

III. Những thuận lợi và khó khăn của công ty trong thời gian tới 24

Thuận lợi . 24

2. Khó khăn . 25Chương III : một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty .24 I . Mục tiêu, phương hướng phát triển của công ty 26

1. Mục tiêu phương hướng phỏt triển 27

II . Một số giả pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất,kinh doanh của

cụng ty . 28

1.Tổ chứ tốt công tác nghiên cứu tthị trường . 28

2. Xây dựng và hoàn thiện chiến lược thị trường . 29

3. Động viên các thành viên của mạng lưới phân phối . 30

4. Nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh nghiên cứu phát triển

sản phẩm mới . 31

5. Phõn phối giảm giá thành . 33

6. Tăng cường hoạt động quản cỏo . 34

Kết luận . 38


Xem Thêm: Báo cáo thực tập: tổng hợp về hoạt động kinh doanh phõn phối sản phẩm thuốc của Công ty Dược phẩm Tr
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập: tổng hợp về hoạt động kinh doanh phõn phối sản phẩm thuốc của Công ty Dược phẩm Tr sẽ giúp ích cho bạn.