BÀI VIẾT: VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ TRONG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CỦA HOA KỲ


NỘI DUNGVAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ TRONG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CỦA HOA KỲ
Theo Emmy Simmons, Trợ lý điều hành tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Chính phủ Hoa Kỳ tin rằng một phần quan trọng trong chiến lược xóa đói nghèo của mỡnh là việc hỗ trợ cỏc doanh nghiệp rất nhỏ gọi là doanh nghiệp siờu nhỏ. Bà núi sự hỗ trợ này hiện đang ngày càng mở rộng để giải quyết một số thách thức lớn nhất về phát triển của thế giới – đó là tái thiết những nền kinh tế bị tàn phá bởi nội chiến và những cộng đồng bị tổn thương bởi đại dịch HIV/AIDS.
Simmons phác thảo những chiến lược quan trọng của USAID trong việc hỗ trợ cỏc doanh nghiệp siờu nhỏ và trỡnh bày những nỗ lực đó đó giảm đói nghèo như thế nào cho các chủ doanh nghiệp địa phương cũng như cho cả cộng đồng ở đó. Bà nói: “Với tư cách là một nguồn tạo thu nhập và công ăn việc làm chủ yếu cho hàng trăm triệu người trên thế giới, ảnh hưởng của khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ đối với các cá nhân, các hộ gia đỡnh và cỏc nền kinh tế quốc dõn là rất rừ ràng và sõu sắc”
Ở nhiều nước, các doanh nghiệp siêu nhỏ – các tổ chức kinh doanh nhỏ được tổ chức một cách không chính thức, và thường là do người nghèo sở hữu và điều hành – chiếm đa số trong cộng đồng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp siêu nhỏ tạo ra một phần đáng kể trong tổng số việc làm và tổng sản phẩm quốc nội (GDP), và họ đóng góp đáng kể vào công cuộc xóa đói nghèo. Doanh nghiệp siêu nhỏ thường là phương tiện sinh nhai chủ yếu đối với những hộ gia đình dễ bị thiệt hại trong những môi trường có rủi ro cao, như môi trường có xung đột dân sự hay có thiên tai. Là một nguồn tạo thu nhập và công ăn việc làm chủ yếu cho hàng trăm triệu người trên thế giới, nên sự ảnh hưởng của khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ đối với các cá nhân, các hộ gia đình và các nền kinh tế quốc dân là rất rõ ràng và sâu sắc.
Trong suốt ba thập kỷ qua, sự hỗ trợ cho các doanh nghiệp siêu nhỏ phát triển là một đặc điểm quan trọng trong chính sách viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ. USAID, cơ quan chủ chốt của Chính phủ Hoa Kỳ trong hoạt động viện trợ nước ngoài song phương và viện trợ nhân đạo song phương, đó định nghĩa “doanh nghiệp siêu nhỏ” là một doanh nghiệp có từ 10 nhân viên trở xuống, kể cả những người trong gia đình làm việc không có lương, và do người nghèo sở hữu và điều hành. USAID khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp siêu nhỏ bằng cách:
Hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật cho các tổ chức và mạng lưới cấp tín dụng và các dịch vụ tài chính và phát triển doanh nghiệp bền vững cho các hộ gia đình nghèo
Thúc đẩy cải cách chính sách nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ nhất cạnh tranh được với các doanh nghiệp lớn hơn và để họ phát huy được những tiềm năng về thu nhập và tạo công ăn việc làm của mình.


Xem Thêm: Bài viết: Vai trò của hoạt động trợ giúp doanh nghiệp siêu nhỏ trong chính sách phát triển của hoa k
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bài viết: Vai trò của hoạt động trợ giúp doanh nghiệp siêu nhỏ trong chính sách phát triển của hoa k sẽ giúp ích cho bạn.