Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu mặt hàng thiết bị bưu chính viễn thông tru

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu mặt hàng thiết bị bưu chính viễn thông tru


  Đề tài: Hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu mặt hàng thiết bị bưu chính viễn thông truyền hình từ Trung Quốc của Công ty cổ phần truyền thông
  MỤC LỤC​
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

  1.1.Tính cấp thiết của đề tài
  1.2.Xác lập và tuyên bố vấn đề
  1.3.Các mục tiêu nghiên cứu
  1.4.Phạm vi nghiên cứu
  1.5.Kết cấu luận văn tốt nghiệp

  CHƯƠNG 2: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU MẶT HÀNG THIẾT BỊ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRUYỀN HÌNH
  2.1.Tồng quan về thủ tục hải quan
  2.1.1. Khái niệm thủ tục hải quan và các khái niệm liên quan
  2.1.1.1. Khái niệm thủ tục hải quan
  2.1.1.2. Các khái niệm liên quan
  2.1.2. Vai trò của thủ tục hải quan
  2.1.3. Người khai hải quan
  2.1.4. Một số nguyên tắc làm TTHQ
  2.1.5. Địa điểm làm TTHQ
  2.1.6. Quy định về hồ sơ làm TTHQ
  2.1.7. Đối tượng làm thủ tục hải quan
  2.2. Quy định của hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu
  2.2.1. Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra điều kiện và đăng ký tờ khai hải quan; kiểm tra hồ sơ và thông quan đối với lô hàng miễn kiểm tra thực tế hàng hoá
  2.2.2. Bước 2: Kiểm tra thực tế hàng hoá và thông quan đối với lô hàng phải kiểm tra thực tế
  2.2.3. Bước 3: Thu thuế, lệ phí hải quan; đóng dấu “Đã làm thủ tục hải quan”; trả tờ khai cho người khai hải quan
  2.2.4. Bước 4. Phúc tập hồ sơ
  2.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu những công trình những năm trước
  2.4. Phân định nội dung nghiên cứu
  2.4.1. Bước 1: Chuẩn bị bộ chứng từ
  2.4.2. Bước 2: Khai báo và nộp hồ sơ hải quan
  2.4.3. Bước 3: Phối hợp với hải quan để thông quan hàng hóa
  2.4.4. Bước 4: Chấp hành các nghĩa vụ về thuế và nộp lệ phí
  2.4.5. Bước 5: Nhận hàng
  2.4.6. Bước 6: Kiểm tra sau thông quan

  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU MẶT HÀNG THIẾT BỊ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRUYỀN HÌNH TỪ TRUNG QUỐC CỦA CÔNG TY BMTS
  3.1. Phương pháp hệ nghiên cứu vấn đề
  3.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp
  3.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp
  3.1.3. Phương pháp phân tích dữ liệu
  3.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến quy trình thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu mặt hàng thiết bị bưu chính viễn thông truyền hình từ Trung Quốc của công ty BMTS
  3.2.1. Giới thiệu về công ty cổ phần truyền thông BMTS
  3.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quy trình thực hiện TTHQ NK mặt hàng thiết bị bưu chính viễn thông truyền hình từ Trung Quốc của công ty BMTS
  3.2.2.1. Các nhân tố môi trường bên trong
  3.2.2.2. Các nhân tố môi trường bên ngoài
  3.3. Tổng hợp kết quả điều tra thực tế và kết quả phân tích quy trình thực hiện TTHQ NK mặt hàng thiết bị bưu chính viễn thông truyền hình từ Trung Quốc của công ty cổ phần truyền thông BMTS
  3.3.1.Địa điểm đăng kí làm thủ tục hải quan của công ty BMTS
  3.3.3. Thực trạng việc thực hiện các bước thủ tục hải quan NK mặt hàng thiết bị bưu chính viễn thông truyền hình từ Trung Quốc của công ty BMTS
  3.3.3.1. Chuẩn bị hồ sơ hải quan
  3.3.3.2.Khai báo và nộp hồ sơ hải quan
  3.3.3.3. Phối hợp với cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa

  CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU MẶT HÀNG THIẾT BỊ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRUYỀN HÌNH TỪ TRUNG QUỐC CỦA CÔNG TY BMTS
  4.1. Những thành công và tồn tại trong việc thực hiện quy trình TTHQ NK mặt hàng thiết bị bưu chính viễn thông truyền hình từ Trung Quốc của công ty BMTS
  4.1.1. Những thành công của BMTS trong việc thực hiện quy trình TTHQ NK
  4.1.2. Những tồn tại trong quy trình thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu mặt hàng thiết bị bưu chính viễn thông truyền hình của công ty BMTS
  4.2. Nguyên nhân tồn tại vướng mắc trong quy trình hải quan NK mặt hàng thiết bị bưu chính viễn thông truyền hình từ Trung Quốc của công ty BMTS
  4.3. Định hướng , mục tiêu và giải pháp hoàn thiện quy trình hải quan nhập khẩu mặt hàng thiết bị bưu chính viễn thông truyền hình từ Trung Quốc của công ty BMTS
  4.3.1.Định hướng và mục tiêu hoàn thiện quy trình
  4.3.2.Giải pháp hoàn thiện quy trình hải quan nhập khẩu mặt hàng thiết bị bưu chính viên thông truyền hình từ Trung Quốc của công ty BMTS
  4.3.3. Một số kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện TTHQ nhập khẩu mặt hàng thiết bị bưu chính viễn thông truyền hình từ Trung Quốc của công ty BMTS
  PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu mặt hàng thiết bị bưu chính viễn thông tru
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu mặt hàng thiết bị bưu chính viễn thông tru sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status