Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nghiên cứu cán cân vốn Việt Nam (FDI, FPI, ODA, vay thương mại, vay ngân hàng)

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu cán cân vốn Việt Nam (FDI, FPI, ODA, vay thương mại, vay ngân hàng)


  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ CÁN CÂN VỐN .3
  1. Cán cân thanh toán (The Balance of Payments - viết tắt là BOP hay BP): .3
  2. Nội dung của cán cân thanh toán: . 4
  2.1 Cán cân vãng lai - Current Account (CA): được chia thành 4 bộ phận sau: 4
  2.1.1 Cán cân thương mại - Trade Balance (TB): .4
  2.1.2 Cán cân dịch vụ - Services (SE): .4
  2.1.3 Cán cân thu nhập - Incomes (IC), 4
  2.1.4 Cán cân chuyển giao vãng lai một chiều - Current Transfers (Tr.), . .5
  2.2 Cán cân vốn (Capital Balance - K): .5
  2.3 Cán cân dự trữ chính thức (Reserve Account): 6
  2.4 Sai số thống kê: . 6
  2.5 Cán cân cơ bản (Basic Balance - BB) 6
  2.6 Cán cân thanh toán chính thức (Official Settlement Balance) .6
  3. Ý nghĩa kinh tế: .6
  3.1 Về nguyên tắc, cán cân thanh toán luôn cân bằng: . 7
  3.2 Thặng dư và thâm hụt cán cân cơ bản 9
  3.3 Thặng dư và thâm hụt cán cân tổng thể . 9
  4. Thực trạng cán cân thanh toán của Việt Nam trong năm 2010 . 10
  CHƯƠNG 2: ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) 13
  1. Khái niệm về FDI 13
  2. Nội dung: .13
  2.2.1. Phân theo bản chất đầu tư: .14
  2.2.1.1. Đầu tư phương tiện hoạt động: 14
  2.2.1.2. Mua lại và sáp nhập: 14
  2.2.2. Phân theo tính chất dòng vốn: . 14
  2.2.2.1. Vốn chứng khoán: .14
  2.2.2.2. Vốn tái đầu tư: .15
  2.2.2.3. Vốn vay nội bộ hay giao dịch nợ nội bộ : .15
  2.2.3. Phân theo động cơ của nhà đầu tư : 15
  2.2.3.1. Vốn tìm kiếm tài nguyên : 15
  2.2.3.2. Vốn tìm kiếm hiệu quả: . 15
  2.2.3.3. Vốn tìm kiếm thị trường: . .15
  2.3.1 Các nhân tố liên quan đến chủ đầu tư 16
  2.3.2 Các nhân tố liên quan đến nước chủ đầu tư . 16
  2.3.2.1 Các biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp ra nước ngoài bao gồm: 17
  2.3.2.2 Các biện pháp hạn chế đầu tư . .17
  2.3.3 Các nhân tố liên quan đến nước nhận đầu tư . .17
  2.3.4 Các nhân tố của môi trường quốc tế 19
  3. Vai trò của FDI: 19
  4. Thực trạng FDI ở Việt Nam .20
  4.2.1 Ưu điểm của FDI: . .24
  4.2.2 Nhược điểm của FDI: . .25
  4.3.1 Những khó khăn trước mắt .27
  4.3.2 Cơ hội cho Việt Nam: . .28
  4.3.3 Các khả năng tăng trưởng 28
  5. Giải pháp . .28
  CHƯƠNG 3: ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP (FPI) . .32
  1. Khái niệm: 32
  2. Nội dung FPI: 32
  2.1 Các tác động của FPI: . 32
  2.1.1 Những tác động tích cực: . .32
  2.1.2 Một số tác động tiêu cực: . .34
  2.2 Tính chất của FPI: . 36
  2.3 Các hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài: . 37
  2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn vốn FPI . 38
  3. Thực trạng đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam: 39
  4. Vai trò FPI đối với Việt Nam .43
  5. Các giải pháp nhằm thu hút FPI ở Việt Nam: 44
  5.1 Định hướng thu hút FPI của Việt Nam trong thời gian tới: . 44
  5.2 Những ưu thế và trở ngại trong việc tăng cường thu hút FPI vào Việt Nam: . 45
  6. Kết luận 50
  CHƯƠNG 4: NGUỒN VỐN ODA .52
  1. Nguồn gốc ra đời của ODA . 52
  2. Khái niệm ODA . 53
  3. Đặc điểm của ODA .53
  4. Vai trò của vốn ODA với đầu tư phát triển ở Việt Nam: . .56
  4.1 Nhu cầu vốn ODA cho đầu tư phát triển kinh tế Việt Nam 56
  4.2 Tầm quan trọng của ODA đối với phát triển kinh tế Việt Nam .56
  4.3 Những xu hướng mới của ODA trên thế giới .59
  5. Thực trạng huy động, sử dụng và quản lý vốn ODA .60
  5.1 TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG ODA . .60
  5.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ODA 64
  5.3 MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG
  ODA VÀ BÀI HỌC RÚT RA. 67
  6. Một số giải pháp tăng cường quản lý và sử dụng ODA. 69
  6.1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHUNG .70
  6.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG TỐC ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ODA 73
  7. Kết luận 76
  CHƯƠNG 5: VAY THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI .78
  1. Khái niệm: 78
  2. Thực trạng vay thương mại của Việt Nam .79
  CHƯƠNG 6: VAY NGÂN HÀNG .81
  1. Khái niệm: 81
  2. Đặc điểm của vay ngân hàng nước ngoài: . .81
  3. Vai trò của vay ngân hàng: 81
  4. Thực trạng vay ngân hàng nước ngoài của Việt Nam: .81
  CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN .87
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .92


  Xem Thêm: Nghiên cứu cán cân vốn Việt Nam (FDI, FPI, ODA, vay thương mại, vay ngân hàng)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu cán cân vốn Việt Nam (FDI, FPI, ODA, vay thương mại, vay ngân hàng) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status