Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Xác định và phân tích kết quả kinh doanh công ty Dược Phẩm An Giang

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xác định và phân tích kết quả kinh doanh công ty Dược Phẩm An Giang


  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN
  TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: 5
  1.1. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
  DOANH: 5
  1.1.1. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA KẾT QUẢ KINH DOANH: 5
  1.1.1.1. Khái niệm: .5
  1.1.1.2. Ý nghĩa: .6
  1.1.2. KHÁI NIỆM, NGUYÊN TẮC VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN
  LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH: 6
  1.1.2.1. Khái niệm kế toán: 6
  1.1.2.2. Nguyên tắc kế toán: .6
  1.1.2.3. Nhiệm vụ kế toán: .7
  1.1.3. NỘI DUNG KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
  1.1.3.1. Kế toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 7
  1.1.3.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: .7
  1.1.3.1.2. Kế toán các khoản làm giảm trừ doanh thu: .10
  1.1.3.1.3. Kế toán doanh thu thuần: 11
  1.1.3.1.4. Tập hợp chi phí: 11
  1.1.3.2. Kế toán xác định kết quả hoat động tài chính: 14
  1.1.3.2.1. Tài khoản sử dụng: .14

  CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY .21
  2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: 21
  2.2. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI KINH DOANH VÀ NHIỆM VỤ CỦA
  CÔNG TY: .22
  2.3. BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ: 23
  2.3.1. Cơ cấu tổ chức: 23
  2.3.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban : .23
  2.4. THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ: .24
  2.4.1. Thị trường tiêu thụ hiên tại: .24
  2.4.2. Dự báo thị trường sắp tới: 25
  .5. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRONG
  THỜI GIAN TỚI: 26
  2.5.1. Thuận lợi: .26
  2.5.2. Khó khăn: .26
  2.5.3. Phương hướng trong thời gian tới: .27
  .


  Xem Thêm: Xác định và phân tích kết quả kinh doanh công ty Dược Phẩm An Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xác định và phân tích kết quả kinh doanh công ty Dược Phẩm An Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status