Kinh tế Nhật Bản
Chiến tranh thế giớI thứ hai kết thúc ,vớI một nền kinh tế dồI dào lực lượng lao động nhưng khan hiếm về tài nguyên thiên nhiên ,Nhật Bản đã đặc biệt phát triển công nghiệp nhẹ .đến giữa những năm 1970 ,Nhật Bản bắt đầu chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có khả năng tạo ra giá trị cao như công nghiệp ôtô ,điện tử và các ngành công nghệ cao .Kết quả của các giai đoạn trên đã làm nảy sinh các vấn đề như:môi trường ô nhiễm ,cạn kiệt tài nguyên,các cuộc xung dột thương mạI vớI Mỹ và Tây Âu gây ra những sức ép lớn đốI vớI nền kinh tế và chính phủ.Trước những sức ép đó buộc Nhật Bản phảI tiến hành đầu tư ra nước ngoài.Châu Á khu vực hiện đang là biểu tượng cho sự năng động ,kinh tế ngày càng trở nên phụ thuộc lẫn nhau hơn Trong quá trình công nghiệp hoá các nước này đã tạo ra nhiều liên kết vớI các nước phát triển để tạo cơ hộI cho sự phát triển kinh tế của đất nước nhất là tạo điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài .VớI việc nghiên cứu tình hình đầu tư của Nhật Bản ra nước ngoài và hiệu quả của nó đốI vớI sự phát triển kinh tế Đặc biệt là đầu tư của Nhật Bản vào Asean ,Trung QuốcvàViệt Nam sẽ làm rõ hơn mốI quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và các nước trong khu vực.Từ đó chúng ta sẽ tìm ra những giảI pháp cho việc tăng cường nguồn vốn của Nhật Bản vào Việt Nam góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế xã hộI trong thờI gian tới.Được sự giúp đỡ nhiệt tình của cô hướng đẫn và các cô giáo trong thư viện trường cũng như trung tâm thông tin tư liệu đã tạo điều kiện cho đề án của em hoàn thành.trong quá trình tìm tài liệu và trong lúc làm bài sẽ không tránh khỏI sai sót mong cô và các bạn góp ý để bài làm của em hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn!


Xem Thêm: Kinh tế Nhật Bản
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kinh tế Nhật Bản sẽ giúp ích cho bạn.