Công ty Xuất nhập khẩu Thiết bị Vật tư Thông tin (EMI.CO) được thành lập ngày 28 tháng 7 năm 1969 với tên đầu tiên là Công ty cung ứng vật tư thông tin, trực thuộc Tổng cục thông tin lúc đó.
Sau khi thống nhất đất nước, vào năm 1976 Công ty được chuyển sang cho Uỷ ban phát thanh và truyền hình quản lý với tư cách là cơ quan chủ quản và đổi tên thành Công ty Vật tư kỹ thuật. Khi Nhà nước ban hành quyết định quyết định/213/TC ngày 20 tháng 5 năm 1987 thành lập Bộ văn hoá thông tin, Công ty lại được chuyển về trực thuộc Bộ này.
Nội dung đề tài bao gồm:
Chương I- Những khái quát về EMI.Co.

1- Quá trình thành lập và phát triển của EMI.Co
2- Chức năng, nhiệm vụ
3- Cơ cấu tổ chức bộ máy
4- Các nguồn lực chủ yếu
5- Cơ sở vật chất kỹ thuật
6- Mặt hàng kinh doanh
7- Vốn kinh doanh
Chương II- Những khó khăn và thuận lợi


Xem Thêm: Phân tích thực trạng hoạt động quản lý qui trình nhập khẩu - lắp đặt tại emi.co
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích thực trạng hoạt động quản lý qui trình nhập khẩu - lắp đặt tại emi.co sẽ giúp ích cho bạn.