Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại nhà máy Gốm xây dựng Cẩm Thanh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại nhà máy Gốm xây dựng Cẩm Thanh


  Trong quá trình đổi mới kinh tế, đất nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể và đang có những bước đột phá mạnh mẽ. Cơ chế kinh tế mới t¹o ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội mới, đồng thời cũng đem ®Õn cho các doanh nghiệp nhiÒu thử thách míi trong môi trường cạnh tranh quyết liệt.Trước hoµn c¶nh đã không ít doanh nghiệp đã kh«ng thể trụ vững và đi đến giải thể. Tuy nhiên,vẫn có nhiÒu doanh nghiệp đã biết nắm bắt thời cơ và khẳng định được chỗ đứng của mình trên thị trường, trong đó có nhà máy Gốm xây dựng Cẩm Thanh.
  Nhà máy Gốm xây dựng Cẩm Thanh hiện nay là một trong những cơ sở sản xuất kinh doanh có tiếng về gạch xây dựng. C¸c s¶n phÈm của nhà máy chñ yÕu lµ vật liệu phục vụ cho ngành xây dựng nh­: gạch vµ ngói nung.
  Thùc tÕ cho thÊy r»ng: muốn tồn tại và phát triển bền vững, nhµ m¸y ®· phải luôn tìm kiếm các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Trong đó vốn, huy động vốn ở đâu, sử dụng vốn thế nào để có hiệu quả tối ưu là vấn đề được nhµ m¸y quan tâm hàng đầu.
  Sau thời gian thực tập tại nhà máy Gốm xây dựng Cẩm Thanh, xuất phát từ tình hình thực tế của nhà máy, em đã chọn đề tài : “ Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại nhà máy Gốm xây dựng Cẩm Thanh ”®Ó viÕt luËn v¨n tèt nghiÖp cho kho¸ häc.
  Hy vọng rằng, với bài viết này em có thể chỉ ra được những mÆt m¹nh còng nh­ tồn tại trong c«ng t¸c qu¶n lý vèn ë nhà máy, trên cơ sở đó đưa ra những ý kiến, kiến nghị góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn.

  Với ®Ò tµi trªn, bố cục của bài viết được chia làm 3 chương lớn ,ngoài Lời mở đầu và Kết luận:
  Chương I: Lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vèn
  Chương II: Phân tích thực trạng quản lý vèn của nhà máy Gốm xây dựng Cẩm Thanh
  Chương III: Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của nhà máy Gốm xây dựng Cẩm Thanh

  LỜI NÓI ĐẦU
  CHƯƠNG I
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

  1.1. VỐN VÀ VAI TRÒ CỦA VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
  1.1.1. Khái niệm về vốn:
  1.1.2. Phân loại vốn
  1.1.3. Vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh
  1.2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
  1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh của DN
  1.2.2. Tác dụng của nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh của DN
  1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh của DN
  1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh của DN
  CHƯƠNG II
  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN CỦA NHÀ MÁY

  GỐM XÂY DỰNG CẨM THANH
  2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHÀ MÁY GỐM XÂY DỰNG CẨM THANH
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy Gốm xây dựng Cẩm Thanh
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ cña nhµ m¸y
  2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý của nhà máy
  2.1.3. Các sản phẩm chủ yÕu trong sản xuất và kinh doanh của nhà máy
  2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA QUẢN LÝ VỐN
  2.2.1.Những kết quả kinh doanh chủ yếu đã đạt được trong những năm gân đây
  2.2.2.Tình hình quản lý vốn của nhà máy Gốm xây dựng CÈm Thanh
  2.2.2.1.Tình hình biến động của vốn
  2.2.2.2. Hiệu quả sö dụng vốn
  2.2.2.3. Nhận xét đánh giá về tình hình quản lý vốn của nhà máy
  CHƯƠNG III
  PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VèN CỦA NHÀ MÁY GỐM XÂY DỰNG CÈM THANH

  3.1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY
  3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA NHÀ MÁY
  3.2.1. Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm
  3.2.2.Tiết kiệm chi phí
  3.2.3. Sử dụng và quản lý các nguồn vốn
  3.2.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
  3.2.5. Đầu tư khoa học công nghệ máy móc kỹ thuật
  3.2.6. Huy động vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh của nhà máy
  3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA NHÀ MÁY
  3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước
  3.3.2. Kiến nghị với nhà máy
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại nhà máy Gốm xây dựng Cẩm Thanh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại nhà máy Gốm xây dựng Cẩm Thanh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status