Giải pháp hoàn thiện qui trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở Công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật
LỜI NÓI ĐẦU

Hoà cùng với xu thế khu vực hoá và toàn cầu hoá về hợp tác kinh tế đang nổi trội, với sự phát triển mạnh của kinh tế thị trường, với tính phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế và thương mại giữa các quốc gia đang ngày càng sâu sắc, Việt Nam đã và đang không ngừng cố gắng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đưa nền kinh tế hoà nhập vào sự năng động của khu vực Đông Nam Á, hay nói rộng hơn là vành đai Châu Á - Thái Bình Dương. Với xuất phát điểm từ một nước nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu, còn hạn chế về trình độ khoa học kỹ thuật thì con đường nhanh nhất để tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế là cần nhanh chóng tiếp cận những công nghệ và kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài để tiến hành nhập khẩu thiết bị hiện đại phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế và xây dựng đất nước. Bối cảnh đó đã đặt cho ngành Thương mại nói chung và Công ty Xuất Nhập Khẩu thiết bị toàn bộ nói riêng nhiều những cơ hội và thử thách lớn lao. Đó là làm thế nào để có được những công nghệ tốt nhất, hiện đại nhất với thời gian và chi phí ít nhất, cho hiệu quả cao nhất.
Trong một thời gian ngắn thực tập tại phòng Xuất Nhập Khẩu - 5, Công ty Xuất Nhập Khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật, trên cơ sở những kiến thức về kinh tế và nghiệp vụ Xuất Nhập Khẩu đã được truyền đạt tại nhà trường và một số kinh nghiệp thực tế thu được, với mục đích tìm hiểu thêm về qui trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở công ty Xuất Nhập Khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật. Tôi quyết định chọn đề tài nghiên cứu của mình là: Giải pháp hoàn thiện qui trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở Công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật. Với hy vọng rằng nó sẽ góp một phần nhỏ vào công cuộc hoàn thiện và đổi mới qui trình nhập khẩu ở nước ta hiện nay.
Trên cơ sở mục đích của đề tài, chuyên đề thực tập gồm những phần chính sau:
Chương I: Hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ trong cơ chế thị trường
Chương II: Phân tích quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở Công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật
Chương III: Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở Công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật
Qua đây, tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trực tiếp hướng dẫn tôi, các thầy cô trong khoa Thương mại, tập thể cán bộ Công ty Technoimport, các cô chú và anh chị trong phòng XNK-5 đã nhiệt tình giúp đỡ tôi hoàn thành việc nghiên cứu đề tài này. Do trình độ và thời gian có hạn nên không tránh khỏi những sai sót rất mong có được sự góp ý của các thầy cô và các bạn.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TOÀN BỘ TRONG CƠ CHẾ 3
THỊ TRƯỜNG 3

I. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TOÀN BỘ 3
1. Thiết bị toàn bộ là gì? 3
2. Hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở Việt Nam hiện nay 5
II. QUY TRÌNH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TOÀN BỘ 17
1. Nghiên cứu thị trường 17
2. Báo cáo tiền khả thi 17
3. Báo cáo khả thi 18
4. Thiết kế 19
5. Cung cấp thiết bị và xây lắp công trình 20
6. Chạy thử và nghiệm thu 20
III. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TOÀN BỘ VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TOÀN BỘ Ở VIỆT NAM 21
1. Các chỉ tiêu đánh giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ 21
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ 23
CHƯƠNG II 32
PHÂN TÍCH QUY TRÌNH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TOÀN BỘ Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TOÀN BỘ VÀ KỸ THUẬT 32

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 32
1. Tổng quan về công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật 32
2. Tình hình hoạt động chung của Công ty 39
3. Kết quả kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây 45
II. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TOÀN BỘ Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TOÀN BỘ VÀ KỸ THUẬT 48
1. Phương thức kinh doanh nhập khẩu thiết bộ toàn bộ chủ yếu ở Công ty 48
2. Quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở công ty Technoimport 51
III. NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TOÀN BỘ Ở CÔNG TY TECHNOIMPORT 62
1. Những vướng mắc trong khâu chuẩn bị nguồn vốn cho dự án 62
2. Những vướng mắc trong khâu nghiên cứu thị trường 63
3. Những vướng mắc trong quá trình đấu thầu 64
4. Những vướng mắc trong quá trình đàm phán và ký kết hợp đồng 67
5. Những điều kiện đặt ra khi thực hiện hợp đồng 68
6. Vấn đề về đội ngũ cán bộ ở Công ty 73
CHƯƠNG III 75
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TOÀN BỘ Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TOÀN BỘ VÀ 75

KỸ THUẬT 75
I. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 75
1. Mục tiêu 75
2. Phương hướng 75
II. CÁC GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN QUI TRÌNH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TOÀN BỘ Ở CÔNG TY 77
1. Đối với hoạt động nghiên cứu nhu cầu khách hàng và quảng cáo 77
2. Đối với hoạt động nghiên cứu thị trường 78
3. Đối với quá trình kiểm tra đánh giá tính tiên tiến của thiết bị toàn bộ định nhập khẩu 79
4. Đối với quá trình hình thành giá 81
5. Đối với khâu tổ chức đấu thầu (lựa chọn người cung cấp) 81
6. Đối với khâu đàm phán và ký kết hợp đồng 82
7. Đối với khâu thực hiện hợp đồng 83
III. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TRÊN 85
1. Về phía công ty 85
2. Về phía Nhà nước 89
KẾT LUẬN 92
TÀI LIỆU THAM KHẢO 93
MỤC LỤC 95
Xem Thêm: Giải pháp hoàn thiện qui trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở Công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hoàn thiện qui trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở Công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ sẽ giúp ích cho bạn.