Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng
LỜI NÓI ĐẦU

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp phải tự trang bị cho mình một hệ thống cơ sở vật chất tương ứng với ngành nghề kinh doanh mà mình đã lựa chọn. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải có một số tiền ứng trước để mua sắm. Lượng tiền ứng trước đó gọi là vốn kinh doanh trong đó chiếm chủ yếu là vốn cố định.
Nhất là trong sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được thì bằng mọi cách phải sử dụng đồng vốn có hiệu quả. Do vậy đòi hỏi các nhà quản lý doanh nghiệp phải tìm ra các phương sách nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nói chung và hiệu quả sử dụng vốn cố định nói riêng.
Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng là một đơn vị có quy mô và lượng vốn cố định tương tối lớn. Hiện nay tài sản cố định của Công ty đã và đang được đổi mới, do vậy việc quản lý sử dụng chặt chẽ và có hiệu quả vốn cố định của Công ty là một trong những yêu cầu lớn nhằm tăng năng suất lao động thu được lợi nhuận cao đảm bảo trang trải cho mọi chi phí và có lãi.
Xuất phát từ lý do trên và với mong muốn trở thành nhà quản lý trong tương lai; trong thời gian thực tập tại Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng được sự hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô giáo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng, em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng ” cho chuyên đề thực tập của mình.
Kết cấu của chuyên đề gồm những phần chính sau:
Chương I: Vốn cố định và hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp
Chương II: Thực trạng sử dụng vốn cố định của Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng
Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng
Là công trình nghiên cứu đầu tay, do điều kiện hạn chế về thời gian và tài liệu nên khó tránh khỏi có sai sót, khiếm khuyết. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn để nội dung nghiên cứu vấn đề này được hoàn thiện hơn.
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
VỐN CỐ ĐỊNH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP 3

I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VỐN CỐ ĐỊNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 3
1. Khái niệm, đặc điểm và nguồn hình thành vốn cố định trong doanh nghiệp 3
2. Phân loại tài sản cố định 4
3. Đánh giá tài sản cố định 11
4. Nguồn hình thành vốn cố định 13
II. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VỐN CỐ ĐỊNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 17
III. NỘI DUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN 18
1. Hao mòn và khấu hao tài sản cố định 19
2. Lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định 22
3. Bảo toàn và phát triển vốn cố định 23
CHƯƠNG II 26
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 26

I. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY 26
1. Khái niệm về hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh doanh 26
2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định 26
II. NHỮNG NHÂN TỐ CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP 28
1. Các nhân tố khách quan 28
2. Các nhân tố chủ quan 29
CHƯƠNG III 32
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIÊU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH 32
ĐỐI VỚI CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 32

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 32
II. MỘT SỐ GIẢI PHẤP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY 33
1. GIẢI PHÁP 1: Tăng cường công tác mở rộng thị trường là giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 34
2. GIẢI PHÁP 2: Tăng cường việc đầu tư đổi mới, bổ sung và tìm nguồn tài trợ cho TSCĐ 36
3. GIẢI PHÁP 3: Cải tiến phương pháp khấu hao tài sản cố định cố định 37
4. GIẢI PHÁP 4: Thanh lý bớt một số tài sản đã quá cũ hoặc không còn phù hợp với yêu cầu của quá trình kinh doanh 41
5. GIẢI PHÁP 5: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán 43
6. GIẢI PHÁP 6: Coi trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao trình độ sử dụng và quản lý tài sản cố định 44
KẾT LUẬN 47
MỤC LỤC 48Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.