Giải pháp thâm nhập thị trường Mỹ của nghành da giày Việt Nam
LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập với khu vực và thế giới với phương châm đa dạng hoá thị trường, đa phương hoá mối quan hệ kinh tế thông qua con đường xuất khẩu để nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả của sự phát triển. Một trong những thị trường có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển kinh tế thế giới nói chung và khu vực nói riêng là thị trường Mỹ, đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này, đặc biệt với những ngành mũi nhọn của Việt Nam như da giày, chẳng những tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế Việt Nam đẩy nhanh tiến trình hội nhập mà còn gia tăng sự phát triển, nâng cao tính cạnh tranh của mặt hàng da giày Việt Nam.
Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đã được đại diện chính phủ hai bên ký kết vào 13/7/2000, nhưng hiệp định chỉ là điều kiện hỗ trợ thuận lợi thúc đẩy quan hệ đối ngoại của hai nước. Muốn đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng da dày của Việt Nam sang thị trường này trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam đang ở mức phát triển thấp, tính cạnh tranh kém thì cần phải nghiên cứu kỹ thị trường này, đánh giá chính xác khả năng thực tế của các mặt hàng da giày Việt Nam thâm nhập vào thị trường từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh xuất khẩu sang Mỹ.
Chính vì tính cấp thiết và hữu ích của điều này mà nhóm chúng em đã chọn đề tài: “Giải pháp thâm nhập thị trường Mỹ của nghành da giày Việt Nam ”.
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
I. VÀI NÉT VỀ THỊ TRƯỜNG MỸ 2

1.Thị trường có sức mua lớn nhất 2
II. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CỦA NGÀNH GIẦY- DA SANG THỊ TRƯỜNG MỸ. 6
1.Thực trạng: 6
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu của ngành da giầy Việt Nam sang thị trường Mỹ. 13
2.1. Tổng kết chung về tình hình xuất khẩu: 13
2.2.1. Những nhân tố thuận lợi: 13
2.2.2. Những nhân tố không thuận lợi. 15
III. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CỦA NGÀNH DA GIÀY VIỆN NAM SANG THỊ TRƯỜNG MỸ. 17
1. Mục tiêu đề xuất giải pháp. 17
2. Quan điểm đề xuất giải pháp: 17
3. Phân tích SWOT của ngành da giầy khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ. 17
3.1. Điểm mạnh: 17
3.2.Điểm yếu: 18
3.3.Cơ hội: 19
3.4.Thách thức. 19
4. Các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường mỹ của ngành Da- Giầy Việt Nam. 20
4.1. Giải pháp nâng cao tính cạnh tranh về chất lượng sản phẩm 20
4.2. Giải pháp nâng cao tính cạnhỉtanh về giá. 22
4.3. Giải pháp về kênh phân phối 23
4.4. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thông qua hoạt động xúc tiến hỗn hợp. 24
KẾT LUẬN 29Xem Thêm: Giải pháp thâm nhập thị trường Mỹ của nghành da giày Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp thâm nhập thị trường Mỹ của nghành da giày Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.