Khái quát về hoạt động xuất khẩu
PHẦN MỞ ĐẦU

Hiện nay, xuất khẩu Cà phê của Việt Nam đang đứng đầu Châu Á, đứng thứ hai thế giới sau Brazil. Mặc dù sản lượng xuất khẩu Cà phê của ta tăng cao, song kim ngạch lại giảm sút đáng kể so với mấy năm trước đây. Bên cạnh đó, Nhà nước ta vẫn chưa có được những chinh sách đồng bộ quản lý nghành hàng Cà phê mà hàng năm đem về cho quốc gia một số lượng ngoại tệ rất lớn. Thực trạng này càng làm cho vấn đề Cà phê trở lên bức xúc, thu hút sự chú ý của dư luận và sự quan tâm của nhiều tầng lớp xã hội.
Bản thân em, một sinh viên chuyên ngành Thương mại quốc tế cũng cảm thấy đó là một tình trạng rất bức xúc, rất có tính thời sự, nên em và có lẽ cũng sẽ có một số bạn cùng nghiên cứu đề tài này.
Với những kiến thức có hạn của mình, em cũng không có tham vọng gì lớn ngoài việc có thể góp phần cùng các nhà hoạch định có được cái nhìn khác đi trong việc phát triển ngành cà phê Việt Nam, qua đó tìm ra được những hướng đi thích hợp để góp phần tăng giá trị xuất khẩu của Cà Phê.
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU

I. Một vài lý thuyết thương mại quốc tế
1. Lợi ích tuyệt đối của Adam-Smith (1723 - 1790)
2. Lợi thế tương đối của David-Ricardo (1772 - 1823)
3. Học thuyết Hescher-Ohlin
II. Vai trò của xuất khẩu trong nền kinh tế quốc dân
III. Nội dung hoạt động xuất khẩu
IV. Giá trị và sự cần thiết nâng cao giá trị xuất khẩu của cà phê Việt Nam.
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÀ PHÊ VIỆT NAM
I. Khái quát về tình hình sản xuất và xuất khẩu cà phê Việt Nam
1. Tình hình sản xuất Cà phê
2. Tình hình tiêu thụ nội địa
3. Thực trạng xuất khẩu Cà phê Việt Nam
II. Thực trạng quản lý nhà nướcc đối với ngành cà phê của Việt Nam
III. Thách thức đối với cà phê xuất khẩu.
CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT ĐỒNG BỘ
NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ CÀ PHÊ VIỆT NAM

I. Dự đoán cung cầu cà phê thế giới tới năm
1. Sản xuất
2. Tiêu thụ
3. Mậu dịch
4. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến
5. Mở rộng thị trường quốc tế, ứng dụng khoa học
6. Tổ chức quản lý và chính sách
7. Trợ cấp đầu ra cho sản phẩm
8. Nghĩa vụ về phía người sản xuất và kinh doanh xuất khẩu cà phê


Xem Thêm: Khái quát về hoạt động xuất khẩu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Khái quát về hoạt động xuất khẩu sẽ giúp ích cho bạn.