Đặc điểm của Hợp đồng mua bán ngoại thương

LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường với nhiều thành phố kinh tế, các doanh nghiệp được thành lập ngày một nhiều hơn góp phần tăng thêm của cải cho xã hội và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Sự hợp tác buôn bán trao đổi hàng hoá giữa các công ty, doanh nghiệp mạnh mẽ không chỉ bó hẹp trong giới hạn một nước một quốc gia mà nó phát triển trên phạm vi toàn cầu và với một quy mô ngày càng lớn.
Để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc buôn bán trao đổi hàng hoá giữa các công ty, giữa các doanh nghiệp thì hầu hết trước bất kỳ một cuộc buôn bán nào hợp đồng là vấn đề được quan tâm nhiều nhất đầu tiên của các bên. Hợp đồng đưa ra những nội dung cần thiết về tất cả các khâu của quá trình mua bán được cả hai bên đồng ý. Nó có thể được thoả thuận bằng miệng hay bằng văn bản. Nhưng trong kinh doanh hiện nay thì hợp đồng thường được làm bằng văn bản. Hợp đồng có vai trò quan trọng trong công việc tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, đó là cơ sở pháp lý để buộc các bên ký kết hợp đồng thực hiện các cam kết.
Nắm bắt được tầm quan trọng thực sự của hợp đồng nên trong bài tiểu luận này em đã quyết định nghiên cứu “ Đặc điểm của Hợp đồng mua bán ngoại thương” để có thể hiểu hơn về vấn đề này, để có kiến thức tốt hơn về hợp đồng.

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU. 1
NỘI DUNG 2

I. Khái niệm - đặc điểm của HĐMBNT. 2
1. Hợp đồng mua bán ngoại thương là gi? 2
2. Đặc điểm của hợp đồng mua bán ngoại thương. 3
II. Ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương. 5
1. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng. 5
2. Những điều khoản chủ yếu của hợp đồng. 7
III. Giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán ngoại thương 8
1. Khái niệm tranh chấp hợp đồng 8
2. Hinh thức giải quyết tranh chấp mua bán ngoại thương 9
IV. Hợp đồng hợp tác kinh doanh phát hành phim truyện nhựa
giữa FAFIM Việt Nam và ANET KOREA INC 11
KẾT THÚC. 18


Xem Thêm: Đặc điểm của Hợp đồng mua bán ngoại thương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đặc điểm của Hợp đồng mua bán ngoại thương sẽ giúp ích cho bạn.