Một số giải pháp phát triển hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử ở Việt Nam
LỜI NÓI ĐẦU

Đất nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm phát triển kinh tế- xã hội, đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, từng bước bắt nhịp với xu thế phát triển mới. Đại hội Đảng lần thứ VIII đã nêu định hướng phát triển “Khoa học và công nghệ là động lực của công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Kết hợp công nghệ truyền thống với công nghệ hiện đại; tranh thủ đi nhanh vào hiện đại ở những khâu quyết định”. Đại hội Đảng lần thứ IX nhấn mạnh “Đi nhanh vào một số ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ, đổi mới cơ chế tài chính nhằm khuyến khích sáng tạo và gắn ứng dụng khoa học và công nghệ với sản xuất, kinh doanh, quản lý, dịch vụ. Có chính sách khuyến khích và buộc các doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu đổi mới công nghệ”
Bám sát sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, công nghệ thông tin đã có những phát triển vượt bậc, góp phần quan trọng vào việc phát triển toàn diện nền kinh tế- xã hội nước ta, trong đó nổi bật là việc nghiên cứu hoạt động bán hàng trong môi trường thương mại điện tử (TMĐT) quốc tế. Tuy đây là một vấn đề còn khá mới mẻ nhưng nó đã và đang trở thành một xu thế tất yếu và thu hút được không ít các doanh nghiệp Việt Nam, giúp họ đáp ứng được yêu cầu phát triển xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới. Ở các nước phát triển đang tiên phong trong nền kinh tế mạng, hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử đã có điều kiện hình thành và đã phát triển rất nhanh. Thành công có, thất bại có, nhưng nó đã được thừa nhận là đang trong qúa trình mở đường và cần phải có thời gian thử nghiệm. Mặc dù hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử đã bắt đầu được áp dụng thử nghiệm ở một số doanh nghiệp Việt Nam nhưng thực tế ở Việt Nam, hạ tầng cơ sở thương mại điện tử đã bắt đầu xây dựng nền móng ban đầu, chuẩn bị tạo lập những môi trường kinh doanh mới. Xuất phát từ thực tiễn đó tôi chọn đề tài: “Một số giải pháp phát triển hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử ở Việt Nam” làm đề tài cho bài luận văn tốt nghiệp đại học của mình để từ đó đưa ra một số kiến nghị và giải pháp phát triển TMĐT nói chung và hoạt động bán hàng nói riêng ở Việt Nam. Ngoài phần mở đầu và kết luận, bố cục của luận văn được chia thành 3 chương:
CHƯƠNG I: Tổng quan về Thương mại điện tử và hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử
CHƯƠNG II: Thực trạng hoạt động bán hàng thương mại điện tử ở Việt Nam
CHƯƠNG III: Một số giải pháp phát triển bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử ở Việt Nam.
Luận văn cũng đưa ra đánh giá và nhận định đối với xu hướng và khả năng áp dụng khi Internet và TMĐT trở nên phổ biến hơn ở Việt Nam. Trong suốt quá trình viết luận văn, em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn - Phó hiệu trưởng, chủ nhiệm khoa Thương mại- Phó giáo sư tiến sỹ Trần Văn Chu. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của thầy giáo giúp em hoàn thành bản luận văn này. Tuy nhiên, do đây là một vấn đề còn khá mới, nên tuy đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp và trao đổi của các thầy cô giáo và các bạn.
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG BẰNG HÌNH THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

I. Khái quát chung
1. Thương mại điện tử là gì?
2. Những phương tiện kỹ thuật trong thương mại điện tử
3. Các hình thức hoạt động của thương mại điện tử
4. Mô hình hoạt động TMĐT
5. Hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử
II. Xu thế phát triển TMĐT trong khu vực và trên thế giới
1. Bức tranh chung về thương mại điện tử
2. Giới thiệu một số công ty thực hiện thành công thương mại điện tử trên thế giới
Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM
I. Lịch sử phát triển TMĐT ở Việt Nam
1. Sự hình thành TMĐT ở Việt Nam
2. Quá trình phát triển TMĐT ở Việt Nam
II. Thực trạng ở một số tổ chức và công ty
1. Công ty điện toán và truyền số liệu, tên giao dịch quốc tế là Viet Nam Data Communication Company (VDC)
2. Các ngân hàng Việt Nam
3. Công ty phát triển đầu tư công nghệ FPT
III. Các cơ hội và thách thức trên con đường tiến tới thương mại điện tử đối với các doanh nghiệp Việt Nam
1. Các cơ hội
2. Những thách thức đặt ra cho các công ty thương mại điện tử ở Việt Nam
IV. Đánh giá chung rút ra từ thực tiễn phát triển TMĐT Việt Nam
V. Một số điều cần lưu ý khi doanh nghiệp muốn tham gia TMĐT.
1. Vấn đề lựa chọn tên miền của doanh nghiệp trên Internet
2. Một số vấn đề khác khi doanh nghiệp tham gia hoạt động bán hàng bằng hình thức TMĐT
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG BẰNG HÌNH THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
I. Nâng cao nhận thức về TMĐT
1. Con đường nâng cao nhận thức về TMĐT để thúc đẩy hoạt động bán hàng tại Việt Nam
2. Những biện pháp nâng cao nhận thức về TMĐT
II. Xây dựng cơ sở hạ tầng
1. Xây dựng hạ tầng cơ sở pháp lý
2. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ
III. Phương hướng hoạt động và một số ý kiến đề xuất nhằm phát triển Thương mại điện tử tại Việt Nam
1.Những nhận định chung
2. Phương hướng phát triển
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Một số giải pháp phát triển hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp phát triển hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.