Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lao động ở Công ty đay Thái Bình
LỜI NÓI ĐẦU

Con người - đối tượng phục vụ của mọi hoạt động kinh tế xã hội và là nhân tố quyết định đối với sự phát triển kinh tế xã hội .
Theo kết quả của những nghiên cứu mới đây cho thấy con người là vốn lớn nhất và quý nhất của xã hội .
Đối với công ty và các nhà doanh nghiệp tài sản lớn nhất của họ không phải là nhà xưởng, máy móc mà nó nằm trong vỏ não của nhân viên. Sự nghiệp thành hay bại đều do con người. Rõ ràng nhân tố con người đặc biệt là chất xám của con người ngày một quan trọng. Chất xám của con người có những đặc trưng riêng mà ta không thể đo lường theo cách thông thường, khi xử dụng chúng có thể cho ta kết quả rất cao và ngược lại chẳng có kết quả gì. Chính vì vậy việc nghiên cứu để tìm ra các biện pháp xử nguồn lao động có hiệu quả là vấn đề quan tâm của các nhà quản lý và các nhà khoa học .
Nhận rõ tầm quan trọng của vấn đề kết hợp với sự quan tâm của bản thân em mạnh dạn đưa ra đề tài : "Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lao động ở Công ty đay Thái Bình ".
Với thời gian thực tập ngắn tầm nhận thức còn mang nặng tính lý thuyết chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót em mong nhận được sự đóng góp của thầy cô và bạn đọc để bài báo cáo của em hoàn thiện hơn.
Em xin cảm ơn thầy cô đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thiện bài viết này và em cũng xin chân thành cảm các cô các bác ở xí nghiệp đã giúp đỡ em trong thời gian thực tập .
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I 2
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LAO ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG 2

I. CÁC KHÁI NIỆM VÀ HỌC THUYẾT CƠ BẢN VỀ LAO ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG 2
1. Các khái niệm về lao động và quản lý lao động 2
2. Các học thuyết cơ bản về quản lý con người 2
II. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 2
1. Các chỉ tiêu về sử dụng số lượng lao động và cơ cấu lao động 3
2. Các chỉ tiêu về sử dụng thời gian lao động và cường độ lao động 4
3. các chỉ tiêu về năng suất lao động 4
III. LÝ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG 4
1. Tuyển chọn lao động 4
2. Phân công lao động 5
3. Đánh giá thành tích 6
4. Trả công lao động 6
5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 6
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 9
CHƯƠNG II 12
THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY ĐAY THÁI BÌNH 12

I. QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT 12
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty đay Thái Bình 12
2. Đặc điểm về kinh tế kỹ thuật 12
3. Kết quả sản xuất kinh doanh và những khó khăn thuận lợi của Công ty đay Thái Bình 16
II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY ĐAY THÁI BÌNH 17
1. Sử dụng số lượng lao động và tạo lập cơ cấu lao động tối ưu 17
2. Sử dụng lao động và cường độ lao động 21
III. NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY ĐAY THÁI BÌNH 21
1. Tuyển chọn lao động 21
2. Công tác phân công lao động 23
3. Đánh giá thành tích lao động 23
4. Trả công lao động 24
5. Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 25
CHƯƠNG III 26
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY ĐAY THÁI BÌNH 26

I. BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG THÔNG QUA TUYỂN CHỌN 26
1. Đối với lao động quản lý 26
2. Đối với công nhân kỹ thuật và nhân viên 26
II. VỀ VIỆC PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG 27
1. Đối với cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo 27
2. Đối với lao động kỹ thuật nhân viên, công nhân 28
III. CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH 28
IV. VỀ VIỆC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG 28
1. Với lao động quản lý 29
2. Đối với công nhân kỹ thuật 29
V. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN LAO ĐỘNG 29
VI. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KHÁC 31
KẾT LUẬN 32
MỤC LỤC 33Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lao động ở Công ty đay Thái Bình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lao động ở Công ty đay Thái Bình sẽ giúp ích cho bạn.