Vietnam national sundries import and export company
LỜI NÓI ĐẦU

Bước vào thế kỷ XXI – kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn nhưng cũng nhiều thách thức, xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế đang là một tất yếu và diễn ra rất sôi động.
Cùng với các nước khác, Việt Nam đã và đang ngày càng tích cực tham gia vào quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới bằng việc mở rộng các quan hệ kinh tế đối ngoại trong những năm gần đây. Việc gia nhập ASEAN, ký kết hiệp định thương mại Việt– Mỹ đã mở ra một triển vọng tốt đẹp cho sự phát triển nền kinh tế nước nhà.
Trong xu thế vận động chung của nền kinh tế thế giới, vai trò của các công ty xuất nhập khẩu càng trở nên quan trọng, góp phần vào việc đưa nền kinh tế nước ta hoà nhập với nền kinh tế thế giới, tạo ra chỗ đứng của hàng hoá Việt Nam trên thị trường quốc tế. Cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu là rất lớn nhưng cũng đặt ra rất nhiều khó khăn, thách thức. Những doanh nghiệp nào biết chớp thời cơ và thích ứng với điều kiện mới thì sẽ nhanh chóng phát triển, thậm chí tạo ra được các bước nhảy vọt. Ngược lại, doanh nghiệp nào không thích ứng được với điều kiện mới sẽ bị đào thải, thực tế đã chứng minh điều đó.
Công ty Xuất nhập khẩu Tạp phẩm Tocontap là một trong những doanh nghiệp nhà nước hàng đầu của Việt Nam. Công ty không những đã thích ứng với xu thế mới mà còn không ngừng đi lên, đóng góp cho sự phát triển chung của cả nước. Để tìm hiểu một cách rõ nét hơn và có cái nhìn sâu hơn về các hoạt động kinh doanh của công ty, em đã xin tham gia thực tập tại công ty. Thời gian thực tập tổng hợp tuy ngắn nhưng em đã có cơ hội tiếp xúc với thực tế và áp dụng phần nào những kiến thức mà mình đã được học. Tuy nhiên, vì trình độ có hạn nên không tránh khỏi có nhiều thiếu sót.
Nhân đây, em cũng xin chân thành cảm ơn hai giáo viên hướng dẫn đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập cũng như các cán bộ công nhân viên trong công ty đã tận tình giúp đỡ em trong thời gian em thực tập tại công ty.

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
NỘI DUNG 3
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 3

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY: 4
1. Chức năng hoạt động: 4
2. Nhiệm vụ của công ty: 5
3. Cơ cấu bộ máy tổ chức: 6
III. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 9
1. Đặc điểm về vốn kinh doanh và cơ sở vật chất kỹ thuật: 9
2. Thực trạng kinh doanh chung của công ty trong những năm qua. 11
3. Kim ngạch xuất nhập khẩu 12
3.1.Đánh giá chung về thị trường XNK của Tocontap. 12
3.1.1. Khó khăn 12
a. Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường thế giới 12
b. Sự cạnh tranh ngày càng tăng của các doanh nghiệp trong nước 13
c. Chính sách xuất nhập khẩu của Nhà nước còn nhiều bất cập 14
d. Tư duy kinh doanh kiểu bao cấp còn nặng nề 15
3.1.2. Thuận lợi 17
a. Xu hướng hội nhập của Việt nam vào cộng đồng quốc tế 17
b. Những thuận lợi từ môi trường bên trong doanh nghiệp. 17
3.2. Kim ngạch xuất nhập khẩu 18
4. Chỉ tiêu doanh thu: 22
5. Chỉ tiêu chi phí: 24
6. Chỉ tiêu lợi nhuận: 24
7. Một số chỉ tiêu khác: 26
IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY. 28
KẾT LUẬN 30Xem Thêm: Vietnam national sundries import and export company
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vietnam national sundries import and export company sẽ giúp ích cho bạn.