Biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở Nhà máy bia Đông Nam Á
LỜI NÓI ĐẦU

Từ sau Đại hội VI, nền kinh tế Việt Nam bước sang một giai đoạn mới, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước.
Các doanh nghiệp thuộc các thành phần khác nhau tham gai vào nền kinh tế ngày càng nhiều và phức tạp. Điều đó đã tạo điều kiện cho người tiêu dùng có nhiều cơ hội để lựa chọn các sản phẩm khác nhau theo nhu cầu riêng. Do vậy, để có thể tiêu thụ được sản phẩm của mình các doanh nghiệp phải cạnh tranh với nhau về nhiều phương diện. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay, chất lượng sản phẩm được coi là phương tiện cạnh tranh hiệu quả nhất để giành thắng lới. Có thể nói, từ khi có chính sách mở cửa nền kinh tế thì sản xuất kinh doanh đã thực sự trở thành "trận chiến nóng bỏng" với sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp.
Thêm vào đó, đời sống xã hội ngày càng được nâng cao, nhu cầu của con người đối với các sản phẩm, hàng hoá không chỉ dừng lại ở số lượng mà cả chất lượng sản phẩm cũng ngày càng được người tiêu dùng quan tâm nhiều. Để đạt được các mục tiêu của mình, các doanh nghiệp phải tiêu thụ được sản phẩm của mình. Tuy nhiên, việc tiêu thụ sản phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đáng kể nhất vẫn là chất lượng sản phẩm, hàng hoá dịch vụ. Do vậy, các doanh nghiệp cần phải tìm ra cho mình những giải pháp tối ưu để có được sản phẩm có chất lượng cao, thoả mãn một cách tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng - đó chính là con đường duy nhất để doanh nghiệp tồn tại và phát triển lâu dài.
Nhà máy bia Đông Nam Á, tiền thân là Hợp tác xã Ba Nhất, trải qua hơn 30 năm phát triển Nhà máy đã từng bước vươn lên thành một doanh nghiệp có uy tín trên thị trường. Nhà máy luôn luôn đặt mục tiêu chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Vì hơn bao giờ hết Nhà máy biết rằng không chỉ có các doanh nghiệp Việt Nam, mà còn có cả các hãng nước ngoài cùng tham gia vào việc cung ứng loại nước giải khát này trên thị trường. Chính vì vậy mà Công ty luôn đầu tư vào việc cải tiến đổi mới công nghệ, trang thiết bị, đào tạo nhân tố con người . nhằm nâng cao chất lượng của mình. Trong quá trình thực tập tại Nhà máy bia Đông Nam Á em đã chọn đề tài:"Biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở Nhà máy bia Đông Nam Á"
Nhằm góp phần vào việc tìm ra những quan điểm hướng đi và biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm của Nhà máy.
Đề tài được xây dựng và triển khai theo các phần sau:
Phần I: Cơ sở lý luận về chất lượng sản phẩm.
Phần II: Phân tích thực trạng chất lượng sản phẩm của Nhà máy bia Đông Nam Á.
Phần III: Biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm của Nhà máy bia Đông Nam Á.
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ làm việc tại Nhà máy bia Đông Nam Á đã giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành chuyên đề này.
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I 3

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 3
I. Chất lượng sản phẩm và các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm 3
1. Khái niệm về chất lượng sản phẩm 3
2. Phân loại chất lượng sản phẩm 7
2.1. Phân loại chất lượng theo hệ thống ISO 9000 7
2.2. Phân loại theo mục đích công dụng của sản phẩm 8
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 9
3.1. Nhóm nhân tố khách quan 9
3.2. Nhóm các nhân tố chủ quan 12
4. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng sản phẩm 15
4.1. Nhóm các chỉ tiêu không so sánh được 15
4.2. Nhóm chỉ tiêu có thể so sánh được 16
II. Quản lý chất lượng sản phẩm 17
1. Một số quan điểm về quản lý chất lượng sản phẩm và các giai đoạn phát triển nhận thức về quản lý chất lượng sản phẩm 17
1.1. Một số quan điểm về quản trị chất lượng sản phẩm 17
1.2. Các giai đoạn phát triển nhận thức về quản lý chất lượng sản phẩm 18
2. Nội dung công tác quản lý chất lượng trong doanh nghiệp 20
2.1. Quản lý chất lượng trong khâu thiết kế 20
2.2. Quản lý chất lượng trong khâu cung ứng nguyên vật liệu đầu vào 21
2.3. Quản lý chất lượng khâu sản xuất 22
2.4. Quản lý chất lượng trong và sau khi bán 23
3. Các công cụ sử dụng trong quản lý chất lượng sản phẩm 24
3.1. Biểu đồ luồng 24
3.3. Biểu đồ Pareto 26
3.4. Các mô hình phân tán 28
4. Một số mô hình quản lý chất lưọng 28
4.1. Mô hình quản lý chất lượng sản phẩm toàn diện 29
4.2. Mô hình tổ chức quản lý chất lượng ISO-9000 31
III. Tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sản phẩm 32
1. Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam 32
2. Vai trò của việc nâng cao chất lượng sản phẩm 33
PHẦN II 36
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA 36
NHÀ MÁY BIA ĐÔNG NAM Á 36

I. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của nhà máy bia đông nam Á ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm 36
1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy bia Đông Nam Á 36
2. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý 38
2.1. Nhiệm vụ của một phòng ban chính của nhà máy 38
2.2. Đặc điểm lao động của nhà máy 40
3. Đặc điểm về quy trình công nghệ chế biến sản phẩm 41
4. Đặc điểm về vốn kinh doanh 44
4.1. Tài sản cố định 44
4.2. Tài sản lưu động 45
II. Phân tích thực trạng CLSP của nhà máy bia Đông Nam Á 45
1. Kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà máy bia Đông Nam Á 45
2. Tình hình sản phẩm và chất lượng sản phẩm của nhà máy bia Đông Nam Á 48
3. Thực trạng quản lý chất lượng sản phẩm của nhà máy bia Đông Nam Á 50
4. Tính toán các chỉ tiêu so sánh chất lượng ở nhà máy bia Đông Nam Á 51
III. Đánh giá chung tình hình quản lý chất lượng sản phẩm của Nhà máy bia ĐNA 53
1. Thành tựu 53
2. Tồn tại 54
3. Nguyên nhân tồn tại 55
PHẦN III 57
BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA 57
NHÀ MÁY BIA ĐÔNG NAM Á 57

I. Phương hướng sản xuất kinh doanh của Nhà máy Bia Đông Nam Á 57
1. Những thuận lợi và khó khăn của nhà máy 57
2. Mục tiêu và phương hướng sản xuất kinh doanh 58
II. Một số biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm của nhà máy bia Đông Nam Á 60
1. Đổi mới kỹ thuật và công nghệ sản xuất 60
1.1. Căn cứ đề xuất giải pháp 60
1.2. Nội dung và điều kiện áp dụng biện pháp 60
2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên vật liệu 62
2.1. Căn cứ đề xuất giải pháp 62
2.2. Nội dung và điều kiện áp dụng biện pháp 63
3. Biện pháp về quản lý chất lượng sản phẩm 65
3.1. Căn cứ đưa ra giải pháp 65
3.2. Nội dung và điều kiện áp dụng biện pháp 65
4. Biện pháp về nhân sự 67
4.1. Căn cứ đưa ra giải pháp 67
4.2. Nội dung và điều kiện áp dụng biện pháp 67
KẾT LUẬN 70
PHỤ LỤC 72

Phụ lục 1: Sơ đồ bộ máy quản lý Nhà Máy 72
Phụ lục 2: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất bia 73
Phụ lục 3: Bảng cân đối kế toán Nhà máy bia Đông Nam á năm 1999 74
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76


Xem Thêm: Biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở Nhà máy bia Đông Nam Á
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở Nhà máy bia Đông Nam Á sẽ giúp ích cho bạn.