Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty xây dựng Hồng Hà
LỜI MỞ ĐẦU

Một quy luật khắc nghiệt nhất của thị trường đó là cạnh tranh, mà đấu thầu là một hình thức tổ chức cạnh tranh. Theo đó bất kì một doanh nghiệp nào tham gia vào lĩnh vực xây dựng nếu không tiếp cận kịp với guồng quay của nó thì tất yếu sẽ bị đánh bật ra khỏi thị trường xây dựng.
Thị trường xây dựng ở Việt Nam, quy chế đấu thầu ngày càng hoàn thiện điều này buộc các doanh nghiệp xây dựng muốn tồn tại hay đồng nghĩa với việc giành thắng lợi trong đấu thầu, thì phải tự hoàn thiện mình. Cụ thể các doanh nghiệp xây dựng phải đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản: tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng; tiêu chuẩn về kinh nghiệm; tiêu chuẩn về tài chính, giá cả; tiêu chuẩn về tiến độ thi công. Bởi vậy, nhà thầu nào có khả năng bảo đảm toàn diện các tiêu chuẩn trên, khả năng trúng thầu của nhà thầu đó sẽ cao hơn các nhà thầu khác.
Là một Công ty chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp, Công ty xây dựng Hồng Hà đã ít nhiều khẳng định được vị trí của mình trong Tổng công ty; cũng như trên thị trường xây lắp. Trong thời cuộc hiện nay trên thị trường xây lắp cạnh tranh rất quyết liệt, do đó, làm thế nào để nâng cao khả năng thắng thầu trên thị trường xây lắp nói chung và thị trường xây lắp dân dụng nói riêng đang là bài toán mà từng ngày, từng giờ ban lãnh đạo của Công ty đang tìm lời giải đáp.
Từ tính cấp thiết và hữu dụng của vấn đề, với mong muốn là góp phần rất nhỏ vào việc tìm ra những giải pháp nhằm tăng cường khả năng thắng thầu của Công ty xây dựng Hồng Hà trên thị trường xây lắp trong thời gian tới, em quyết định lựa chọn đề tài cho chuyên đề của mình như sau:
"Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty xây dựng Hồng Hà "
Dựa vào phương pháp nghiên cứu trên bố cục của chuyên đề thực tập, bao gồm 3 chương:
Chương I: Cơ sở lí luận về khả năng thắng thầu của các doanh nghiệp xây dựng
Chương II: Thực trạng hoạt động dự thầu của Công ty xây dựng Hồng Hà trong thời gian qua.
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty xây dựng Hồng Hà
Do những hạn chế về thời gian và trình độ nên chuyên đề của em sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÁC 3
DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 3

1. Vai trò của đấu thầu đối với doanh nghiệp xây dựng 3
1.1. Khái niệm đấu thầu 3
1.2. Ý nghĩa của đấu thầu đối với các công ty xây dựng 4
2. Khả năng thắng thầu 6
2.1. Khái niệm 6
2.2. Ý nghĩa khả năng thắng thầu 7
2.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thắng thầu của doanh nghiệp xây lắp 8
2.3.1. Chỉ tiêu về năng lực tài chính 8
2.3.2. Chỉ tiêu về giá dự thầu 8
2.3.2.1. Quy định lập giá dự thầu 8
2.3.2.2. Giá dự thầu 9
2.3.3. Chỉ tiêu về khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật 10
2.3.4. Chỉ tiêu về khả năng đáp ứng tiến độ thi công 11
CHƯƠNG II 14
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỰ THẦU CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG HỒNG HÀ TRONG THỜI GIAN QUA 14

1. Các đặc điểm ảnh hưởng đến khả năng thắng thầu của Công ty 14
1.1. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 14
1.2. Hệ thống máy móc thiết bị và kinh nghiệm 16
1.3. Đội ngũ lao động và năng lực quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình 18
1.3.1. Về đội ngũ lao động của Công ty 18
1.3.2. Về năng lực quản lý kỹ thuật và chất lượng công trình 19
1.4. Tài chính 20
2. Thị trường xây dựng 22
2.1. Sản phẩm và khách hàng 22
2.2. Mức độ cạnh tranh 24
3. Cơ chế chính sách và các văn bản liên quan 25
4. Phân tích kết quả dự thầu và đánh giá 26
4.1. Số công trình trúng thầu và giá trị trúng thầu 26
4.2. Xác suất trúng thầu 27
4.3. Lợi nhuận đạt được 28
4.4. Phân tích nguyên nhân trúng thầu và trật thầu của Công ty 29
5. Những hoạt động Công ty đã thực hiện 30
5.1. Những hình thức và phương thức dự thầu Công ty tham gia 30
5.2. Thực hiện các bước của qui trình dự thầu 31
6. Phân tích khả năng thắng thầu của Công ty 40
6.1. Về tổ chức thi công 40
6.2. Về lực lượng thi công 41
6.3. Về năng lực tài chính 42
6.4. Về quản lý kỹ thuật và chất lượng công trình 43
6.5. Xác định giá dự thầu 44
6.6. Về kế hoạch - tiếp thị 45
6.7. Công tác lập hồ sơ dự thầu 46
CHƯƠNG III 48
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG HỒNG HÀ 48
1. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA CÔNG TY 48

1.1. Nhận định chung 48
1.2. Mục tiêu 48
1.3. Phương hướng chủ yếu 48
2. Giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu 51
2.1. Linh hoạt trong việc lựa chọn mức giá bỏ thầu để tăng khả năng cạnh tranh 51
2.2. Tăng cường huy động vốn và thu hồi vốn, áp dụng phương pháp phân phối vốn đầu tư trong thi công hợp lý 57
2.3. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, công nhân 60
2.4. Các vấn đề cần đầu tư 62
2.5. Nhanh chóng hình thành bộ phân chuyên trách làm Marketing 64
2.6. Hoàn thiện công tác lập hồ sơ dự thầu 66
KẾT LUẬN 68
TÀI LIỆU THAM KHẢO 69Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty xây dựng Hồng Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty xây dựng Hồng Hà sẽ giúp ích cho bạn.