Lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng trong các khi đô thị


Lời nói đầu
​ Ngày nay,khi xã hội ngày càng phát triển,đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao,các nhu cầu về sinh hoạt như ăn mặc ở ngày càng lớn.trong đó nhu cầu về nhà ở chiếm một tỉ lệ không nhỏ,hình thành những khu nhà ở dân cư như nhà chung cư,nhà ở tập thể,các khu đô thị sau đây em sẽ đi sâu nghiên cứu về lập và quản lý chi phí dự án xâu dựng trong cac khu đô thị.Như ta đã biết,ngay nay xuất hiện rất nhiều các khu đô thị.sự xuất hiện các khu đô thị giải quyết được rất nhiều vấn đề nhà ở cho dân cư.do các khu đô thị thường có quy m« rất lớn,đòi hỏi một kế hoạch chÆt chẽ khi nhà đầu tư có ý định đầu tư xây dựng khu đô thị.trong đó vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm nhất đó là lập chi phí dự án xây dựng,do chi phí xây dựng các khi đô thị rất lớn,thời gian thực hiện xây dựng lâu dài,việc chu chuyển vốn như thế nào cho phù hợp và phân bổ chi phí một cách hợp lý tránh tình trạng lãng phí,thất thoát trong quá trình đầu tư xây dựng.để tránh được những hiện tượng bất lợi xảy ra với các dự án,tránh được những tổn thất gây ra cho doanh nghiệp ,nhà nước và nhân dân.vi thế em chọn đề tài nghiên cứu về: ”Lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng trong các khi đô thị

Mục lục:

Chương I.Cơ sở lý luận về việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng khu đô thị:
I .§ầu tư và dự án đầu tư
1. §ầu tư
2. Dự án đầu tư
3. Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị
a, Khái niệm khu đô thị
b, Đặc điểm của dự án xây dựng khu đô thị
II. Chi phí dự án đầu tư xây dựng khu đô thị
1. Khái niệm
2. Lập chi phí dự án đầu tư xây dựng khu đô thị
2.1. Lập tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình
a,nội dung
b,phương pháp lập
2.2. Xác định tổng dự toán xây dựng công trình
a,giá trị dự toán xây lắp:GXL
b,giá trị dự toán mua sắm thiết bị:G¬¬TB
c,dự toán các chi phí khác
d,dự toán chi phí dự phòng
2.3. Dự toán xây dựng công trình
a, khái niệm
b,chi phí xây dựng
c,chi phí thiết bị
d,chi phí khác
e,chi phí dự phòng
III. Quản lý chi phí dự án đầu tư
1. Quản lý tổng mức đầu tư,tổng dự toán,dự toán công trình
1.1 Quản lý tổng mức đầu tư
1.2 Quản lý tổng dự toán,dự toán công trình
1.3 Quản lý định mức dự toán và đơn giá xây dựng
a,quản lý định mức dự toán
b,xác định đơn giá xây dựng
1.4. Quản lý thanh toán chi phí đầu tư xây dựng công trình
a,tạm ứng
b,thanh toán
IV. Ứng dụng
Chương II. Thực trạng qua một số ví dụ về lập và quản lý chi phí xây dựng khu đô thị
I. Ví dụ về việc lập và quản lý chi phí xây dựng khu đô thị trung hòa nhân chính
II. Ví dụ về việc lập và quản lý chi phí xây dựng khu đô thị mỹ đình
III. Ưu,nhược điểm của việc lập và quản lý chi phí xaay dựng từng dự án
IV. Thực trạng chung của việc lập và quản lý chi phí xây dựng khu đô thị
V. Nguyên nhân của thự trạng trên
Chương III. giải pháp hoàn thiện


Xem Thêm: Lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng trong các khi đô thị
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng trong các khi đô thị sẽ giúp ích cho bạn.