Phát triển hệ thống bán lẻ của Việt Nam
LỜI MỞ ĐẦU
​Gia nhập WTO là một bước ngoặt lớn trong toàn bộ quá trình phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam mà điểm xuất phát của nó là từ công cuộc đổi mới kinh tế. Tuy nhiên, đi kèm với những cơ hội rất lớn từ thị trường quốc tế rộng mở, doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đối mặt với những áp lực trên sân nhà ở các ngành dịch vụ và thương mại, đặc biệt là hệ thống bán lẻ. Thị trường bán lẻ rộng lớn, cho đến thời điểm này vẫn còn lúng túng khi bước vào một sân chơi mới. Giới kinh doanh và phân phối hàng tiêu dùng Việt Nam đang lo ngại rằng khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), các tập đoàn phân phối đa quốc gia, với sức mạnh tài chính, kinh nghiệm phân phối hàng hóa hiện đại, sẽ tràn vào đánh sập phân phối truyền thống trong nước.
Như chúng ta đã biết, chỉ số tiêu dùng của Việt Nam cao nhất trong khu vực. Khi gia nhập vào WTO, người tiêu dùng càng có nhiều sự lựa chọn. Hàng hóa từ ngoài tràn vào với những mẫu mã mới, đẹp, giá cả cạnh tranh, chắc chắn sẽ phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng hơn. Người tiêu dùng càng thoả mãn bao nhiêu thì các doanh nghiệp lại lo bấy nhiêu.
Như vậy, làm thế nào để duy trì và phát triển các thị trường tiềm năng của mình vốn có từ trước? Đó là cả một vấn đề mà các doanh nghiệp Việt Nam nên cần nhau bàn bạc để cùng hợp sức. Chúng ta phải đi sâu nghiên cứu những tồn tại yếu kém trong hoạt động kinh doanh của các thị trường bán lẻ cả trong nước lẫn nước ngoài.
Thông qua nghiên cứu thực trạng, hoạt động của thị trường bán lẻ hiện nay, phân tích tìm hiểu sự phát triển nền kinh tế của đất nước và tìm hiểu yêu cầu của thị trường quốc tế, với mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình trong trong việc hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống bán lẻ, em xin chọn đề tài tiểu luận của mình là “ Phát triển hệ thống bán lẻ của Việt Nam

Mục lục
Trang
Lời mở đầu 1
Phần I: Những hiểu biết chung về hệ thống bán lẻ 3
1. Bán lẻ và các hình thức của bán lẻ 3
1.1 Bán lẻ là gì 3
1.2 Các yếu tố cấu thành bán lẻ 3
1.3 Đặc trưng của bán lẻ 4
1.4 Mục tiêu bán hàng trong các công ty bán lẻ4
1.5 Các hình thức trong bán lẻ 5
Phần II: Thực trạng về hệ thống bán lẻ
ở Việt Nam hiện nay
1 Hệ thống bỏn lẻ ở Việt Nam
1.1 G7 Mart - Hệ Thống Sieu Thị Của Người Việt 9
1.2 Siêu thị Metro9
2. Đỏnh giỏ chung về hệ thống bỏn lẻ ở Việt Nam
2.1 Điểm mạnh 11
2.2 Điểm yếu 16
3. Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp 18
3.1 Cơ hội 19
3.2 Thách thức 19
Phần III: Một số ý kiến đề xuất để phát
triển hệ thống bán lẻ ở Việt Nam
1. Cỏc giải phỏp từ phớa Chớnh phủ 23
2. Những giải phỏp từ phớa doanh nghiệp 25
Kết luận 29
TàI liệu tham khảo 31


Xem Thêm: Phát triển hệ thống bán lẻ của Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển hệ thống bán lẻ của Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.