Mô hình sản phẩm bổ sung. Ứng dụng trong các cửa hàng bánh tươi Bakery Kinh Đô

Phần mở đầu
​*Tầm quan trọng của đề tài
-Mô hình phân phối sản phẩm bổ xung được ứng dụng thành công trên thế giới và Việt Nam.với một số sản phẩm khác nhau.
-Mô hình này phù hợp với cuộc sống công nghiệp, hiện đại.
-Các thành phố ở Việt Nam (Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh) đã và đang chuyển đổi cách sống, tạo nếp sống mới-cuộc sống công nghiệp, hiện đại.
-Một số công ty ở Việt Nam đang có xu hướng ứng dụng mô hình này-mô hình phân phối sản phẩm bổ sung.
-Công ty Kinh Đô có các sản phẩm Phù hợp với mô hình này-mô hình phân phối sản phẩm bổ sung. Đặc biệt là sản phẩm bánh tươi Bakery Kinh Đô
*Mục tiêu nghiên cứu
-Ứng dụng mô hình phân phối sản phẩm bổ sung vào trong các cửa hang bánh tươi Bakery Kinh Đô nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho cả bánh tươi Bakery kinh Đô và sản phẩm đi kèm: Nước giải khát Pepsi.
*Nhiệm vụ nghiên cứu
-Tìm hiểu mô hình
-Chỉ ra ưu nhược điểm mô hình.
-Xác định các loại sản phẩm có thể áp dụng và các điều kiện thị trường nên áp dụng mô hình.
-Phát triển sản phẩm bánh tươi Bakery Kinh Đô và chiến lược của Kinh Đô trong phát triển kênh phân phối cho sản phẩm bánh tươi.
-Lựa chọn sản phẩm đi kèm với sản phẩm nghiên cứu (bánh tươi Bakery Kinh Đô) sao cho đáp ứng tốt nhất yêu cầu chiến lược đề ra.
*Đối tượng nghiên cứu
+Thông tin cần thu thập
-Thông tin về mô hình phân phối chung và mô hình phân phối sản phẩm bổ sung ở Việt Nam thong qua các công ty đã áp dụng.
-Thông tin về công ty Kinh Đô và sản phẩm bánh tươi Bakery của Kinh Đô.
+Đối tượng nghiên cứu
-Mô hình phan phối chung và mô hình phân phối sản phẩm bổ sung tại thị trường Việt Nam (cụ thể tại thị trường Hà Nội).
-Mô hình phân phối sản phẩm bổ sung cua công ty Kinh Đô đối với sản phẩm bánh tươi Bakery Kinh Đô.
+Phương pháp nghiên cứu
-Áp dụng các phương pháp nghiên cứu của nghiên cứu Marketing.
-Thu Thập và tổng hợp các thong tin thứ cấp của công ty Kinh Đô.
+Phạm vi nghiên cứu
-Chủ yếu tại địa bàn Hà Nội.
-Thông tin về công ty Kinh Đô tại địa bàn Hà Nội.
Trên thế giới hiện nay có rất nhiều công ty ứng dụng mô hình phân phối “sản phẩm bổ sung” và đã đạt được nhiều thành công (Thức ăn nhanh Mc.Donald với CocaCola, KFC với CocaCola ).
Mô hình phân phối “sản phẩm bổ sung” là một hình thức hợp tác trong đó hai loại sản phẩm được cam kết luôn luôn xuất hiện trên thị trường cùng nhau.
Mô hình phân phối “sản phẩm bổ sung” này đang trở thành một hình thức phát triển hệ thống kênh phân phối với rất nhiều ưu điểm: Mở rộng kênh tiêu thụ, phát triển thương hiệu.
Ở Việt nam hiện nay cũng đã có nhiều công ty đã bắt đầu ứng dụng mô hình này và bước đầu gặt hái những thành công. Mô hình này phù hợp với cuộc sống công nghiệp hiện đại. Tại các thành phố lớn đang có nhịp độ phát triển cao ở Việt Nam như Hà Nội và TP.HCM người tiêu dùng đã và đang chuyển đổi cách sống. tạo nếp sống mới-cuộc sống công nghiệp, hiện đại thích nghi với sự phát triển của nền kinh tế. Chính vì thế một số công ty ở Việt Nam đang có xu hướng ứng dụng mô hình này. Công ty Kinh Đô là một trong những công ty đó. Có thể nói công ty Kinh Đô có các sản phẩm phù hợp với mô hình này-mô hình phân phối “sản phẩm bổ sung”. Đặc biệt là sản phẩm bánh tươi Bakery Kinh Đô.
Chính vì thế em chọn đề tài:“Mô hình sản phẩm bổ sung. Ứng dụng trong các cửa hàng bánh tươi Bakery Kinh Đô


MỤC LỤC
Phần mở đầu 2
Phần I-Phân phối chung với các sản phẩm bổ sung-một mô hình phân phối hiệu quả 5
1-Khái quát về kênh phân phối sản phẩm 5
2-Phân phối cùng với các sản phấm bổ sung: Gia tăng lợi ích cho khách hàng 7
2.1-Sản phẩm bổ sung 7
2.2-Phân phốicùng các sản phẩm bổ xung-Một xu hướng phân phối hiệu quả 8
2.2.1-Mô hình phân phối sản phẩm bổ sung 8
2.2.2-Lợi ích của mô hình 8
2.2.3-Đặc điểm của các sản phẩm nên áp dụng mô hình 8
Phần II-Môi trường kinh doanh Việt Nam và khả năng ứng dụng mô hình sản phẩm bổ sung 10
2.1-Mô hình kinh doanh ở Việt Nam 10
2.1.1-Môi trường kinh tế: 10
2.1.2-Môi trường luật pháp 11
2.1.3-Môi trường nhân khẩu 12
2.1.4-Môi trường công nghệ 13
Phần III-Công ty Kinh Đô và sản phẩm bánh tươi: Một sản phẩm nên áp dụng mô hình phân phối sản phẩm bổ sung 15
3.1-Khái quát về công ty Kinh Đô và sản phẩm bánh tươi Bakery-sản phẩm tiềm năng cho kinh doanh sản phẩm bổ sung 15
3.1.1-Khái quát về công ty Kinh Đô 15
3.1.2-Danh mục sản phẩm của Kinh Đô 16
3.1.3-Sản phẩm bánh tươi Bakery của công ty kinh Đô có tiềm năng 24
3.2-Kênh phân phối cho sản phẩm bánh tươi 27
3.2.1-Đặc điểm của sản phẩm bánh tươi Bakery Kinh Đô 27
3.2.2-Bánh tươi Kinh Đô và kênh phân phối qua các Bakery 29
3.2.3-Mô hình phân phối sản phẩm bổ sung cho sản phẩm bánh tươi tại các Bakery Kinh Đô 30
Phần IV-Một số kiến nghị và đề xuất nhằm nâng cao hướng ứng dụng mô hình phân phối sản phẩm bổ sung cho các Bakery bánh tươi Kinh Đô 33
4.1-Một số đề xuất với công ty Kinh Đô 33
4.1.1-Xem lại các địa điểm đặt Bakery 33
4.1.2-Thiết lập Marketing quan hệ giữa các doanh nghiệp có sản phẩm bổ sung 34
4.1.3-Phát triển sản phẩm phù hợp cho phân phối sản phẩm như một sản phẩm bổ sung 34
4.1.4-Thay đổi chiến lược giá phù hợp 35
4.1.5-Sử dụng tốt các công cụ xúc tiến hỗn hợp 35
4.2-Một số vấn đề cần lưu ý 36
4.2.1-Lưu ý khi chọn sản phẩm bổ sung 36
4.2.2-Lưu ý khi kí kết hợp đồng phân phối sản phẩm bổ sung 36
4.3-Một số đề xuất khác 37
Phần kết luận 38
Tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Mô hình sản phẩm bổ sung. Ứng dụng trong các cửa hàng bánh tươi Bakery Kinh Đô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mô hình sản phẩm bổ sung. Ứng dụng trong các cửa hàng bánh tươi Bakery Kinh Đô sẽ giúp ích cho bạn.