Một số ý kiền nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp , phân xưởng , tổ sản xuấtLời nói đầu
​ Vừa qua nước ta đã ký kết song hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ, EU, trong những năm tới nước ta sẽ mở cửa hàng rào thuế quan trong khu vực và hội nhập WTO. Đây là một trong những cơ hội để nước ta có thể đón đầu theo kịp sự phát triển của Thế giới và cũng là thách thức lớn không những đối với Chính phủ mà còn toàn bộ nền kinh tế nứơc ta.
Tất cả các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, khi đã bước vào thương trường đều phải chịu một sự cạnh tranh khốc liệt không những của các doanh nghiệp trong nước mà cả các doanh nghiệp mà cả các doanh nghiệp nước ngoài với bề dày và kinh ngiệm hơn hẳn chúng ta. Để hạn chế những rủi ro trong kinh doanh và đem lại cho doanh ngiệp của mình những thành công thì điều quan trọng nhất là phải có một cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp phù hợp, hoạt động linh hoạt, hiệu quả đủ mạnh để có thể đương đầu với những khó khăn do nền kinh tế thị trường đem đến.
Chính vì tầm quan trọng đó của bộ máy quản lý doanh nghiệp, sau một thời gian nghiên cứu và đi kiến tập ở Công ty xây dựng sông Đà I . Em đã quyết định chọn đề tài : “ Một số ý kiền nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp , phân xưởng , tổ sản xuất” để làm chuyên đề kiến tập của mình.

Mục lục
Lời nói đầu 1
Phần I: Một số lý luận chung về quản lý và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp. 2
I. khái niệm về quản lý và bộ máy quản lý. 2
1. Khái niệm. 2
2 . Vai trò quản lý. 2
II . Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp . 2
1 . Khái niệm và mục đích tổ chức bộ máy quản lý . 2
2 . Một số yêu cầu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp . 3
3. Các kiểu cơ cấu tổ chức cơ bản. 3
3.1. Cơ cấu tổ chức trực tuyến. 3
3.2. Cơ cấu trực tuyến, chức năng. 4
3.3.Cơ cấu tổ chức chính thức và không chính thức. 4
III. Hoàn thiện bộ máy quản lý – một biện pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 5
1. Hoàn thiện bộ máy quản lý doanh nghiệp theo hướng chuyên, tinh, gọn nhẹ có hiệu lực. Một yêu cầu khách quan đối với doanh nghiệp Nhà nước trong cơ chế thị trường ngày nay. 5
2.Những yêu cầu khi xây dựng hoàn thiện bộ máy quản lý. 6
3.Quy trình hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý. 6
3.1 Hoàn thiện theo sự phân công bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp. 6
3.2. Hoàn thiện việc tổ chức các phòng chức năng. 6
Phần II: Thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp ở Công ty xây dựng sông Đà I . 8
1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty xây dựng sông Đà I . 8
2.Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 9
3.Đặc điểm về quy trình sản xuất sản phẩm. 9
4.Đặc điểm máy móc thiết bị : 10
5. Đặc điểm về lao dộng. 14
6.Đặc điểm về thị trường và tiêu thụ sản phẩm. 16
7. Kiểu cơ cấu tổ chức bộ máy công ty. 17
Phần III. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện 19
cơ cấu tổ chức bộ máy quản Lý ở xí nghiệp 19
sông đà 1.04- Công ty sông đà I. 19
I.Mục tiêu chiến lược 19
1.Kiểu cơ cấu bộ máy quản lý ở xí nghiệp sông Đà 1.04. 19
2.Hoàn thiện cơ chế quản lý của xí nghiệp. 19
3.Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 22
II. Các biện pháp 23
1.Biện pháp kinh tế. 23
2.Xác định số lượng lao động quản lý. 23
3.Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý. 24
III. Một số kiến nghị 24
Kết luận 26


Xem Thêm: Một số ý kiền nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp , phân xưởng , tổ sản xuất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số ý kiền nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp , phân xưởng , tổ sản xuất sẽ giúp ích cho bạn.