Vấn đề cạnh tranh tiêu cực: vấn đề hàng giả

Lời mở đầu
​Sau nghị quyết đại hội đảng (1986), nền kinh tế Việt Nam bước sang một thời kỳ mới: xây dựng một nền kinh tế nhiều thành phần với sự giao lưu mở rộng thị trường, thu hút đầu tư quốc tế, tạo động lực và thới cơ xây dựng một nền kinh tế năng động, đa dạng, nhiều chiều. Cùng với sự mở rộng giao lưu, hợp tác đó, nền kinh tế Việt Nam còn đối đầu với nhiều thách thức đó là xu hướng cạnh tranh theo hai hướng: cạnh tranh tích cực và cạnh tranh tiêu cực. Một trong những vấn đề cạnh tranh tiêu cực đó là vấn đề hàng giả. Hàng giả trong nước, hàng giả nước ngoài tràn vào thị trường Việt Nam phá hoại sản xuất trong nước, lừa dối người tiêu dùng. Đó là những bức xúc đối với cuộc đấu tranh chống hàng giả trên các mặt trận: kinh tế, hình sự và quản lý nhà nước trong kinh doanh

Mục lục
Lời mở đầu 1
Nội dung: 2
I. khái niệm về hàng giả 2
1. Định nghĩa hàng giả: 2
2. Các hình thức làm giả. 2
II. Tác hại của hàng giả 4
III. Tình hình hàng giả ở Việt Nam 5
IV. Nguyên nhân dẫn đến nạn làm hàng giả trên
thị trường Việt Nam. 7
V. Biện pháp khắc phục 9
1. Đối với các cấp các ngành 9
2. Đối với các doanh nghiệp 10
3. Với người tiêu dùng 11
Kết luận 12
Tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Vấn đề cạnh tranh tiêu cực: vấn đề hàng giả
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vấn đề cạnh tranh tiêu cực: vấn đề hàng giả sẽ giúp ích cho bạn.