Tình hình kinh doanh và đóng Thuế của Công ty Vật tư kỹ thuật ximăng Hà Nội

Lời nói đầu
​Trong sự chuyển mình phát triển của toàn đất nước, đóng góp không nhỏ trong trong lĩnh vực kinh tế là là sự phát triển đa dạng của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Sự ăn nên làm ra của các doanh nghiệp này không những mang lại công ăn việc làm và thu nhập cho cán bộ công nhân viên của toàn bộ công nhân viên của toàn doanh nghiệp mà còn góp phần thay đổi bộ mặt“ Công nghiệp hoá “ của toàn đất nước. Trước sự biến động đa dạng của nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn đứng vững đòi hỏi phải có cơ cấu tổ chức hợp lý và chặt chẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Với phương châm đa dạng hóa các thành phần kinh tế, Nhà nước đã tạo hành lang pháp lý để các doanh nghiệp có thể tự chủ trong kinh doanh, chủ động sản xuất theo nhu cầu của thị trường và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế đối với Nhà nước theo khuôn khổ pháp luật cho phép
Với mong muốn tham gia tìm tòi và học hỏi để nâng cao nhận thức hiểu biết của một sinh viên, trách nhiệm của một công dân khi quan tâm đến tình hình kinh doanh của một DNNN cụ thể thì cần phải đóng những loại Thuế nào. Em đ chọn đề tài:” Tình hình kinh doanh và đóng Thuế của Công ty Vật tư kỹ thuật ximăng Hà Nội

Mục lục

Lời nói đầu 1
Nội dung 2
I. Tình hình tổ chức tài chính và đóng thuế của công ty vật tư kỹ thuật ( cty VTKT) 2
Tình hình tổ chức - kinh doanh 2
Tình hình đóng thuế của công tyVTKT 4
II. Nhận xét chung về công ty VTKT dựa trên cơ sở lý thuyết 5
1. Về tình hình tổ chức công ty 5
Về tình hình đóng thuế 6
III. Giải pháp và đề xuất 7
1. Thực trạng và nguyên nhân 7
Một số giải pháp – kiến nghị 9
Kết luận 11
Tài liệu tham khảo 12


Xem Thêm: Tình hình kinh doanh và đóng Thuế của Công ty Vật tư kỹ thuật ximăng Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình kinh doanh và đóng Thuế của Công ty Vật tư kỹ thuật ximăng Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.