Các chỉ tiêu phản ánh nhu cầu cơ bản của con người

Lời nói đầu
​Để đánh giá đầy đủ các mặt phát triển kinh tế- xã hội của các nước, thống kê các nước thường sử dụng một hệ thống các chỉ số tổng hợp như GDP bình quân đầu người tính theo giá hối đoái hoặc theo sức mua tương đương, chỉ số phát triển con người (HDI), chỉ số vai trò giới (GEM), hệ số GINI Đối với nước ta trong ấn phẩm chính thức chỉ tính được một vài chỉ số thống kê tổng hợp về mặt kinh tế, còn các chỉ số khác mới ở giai đoạn nghiên cứu tìm hiểu và tính toán thử nghiệm.
Với mục đích tìm hiểu và nghiên cứu, em đã chọn đề tài tìm hiểu về "các chỉ tiêu phản ánh nhu cầu cơ bản của con người".
Do sự hiểu biết và kiến thức còn hạn chế nên không thể tránh được những sai sót. Em mong có được sự đóng góp ý kiến của cô và các bạn để bài tiểu luận có thể được hoàn chỉnh hơn.

Mục lục

Lời nói đầu 1
Phần 1: Chỉ số phát triển con người 2
Phần 2: Chỉ số phát triển liên quan đến giới (GDI) 5
2.1. Khái niệm 5
2.2. Công thức tính tỷ số GDI 5
2.2.1. Tính số bình quân số học gia quyền bằng số bình quân điều hoà 5
2.2.2. Thay đổi giá trị và giá trị dưới của chỉ tiêu kỳ vọng sống 5
2.2.3. Thay đổi cách ước lượng GDP bìnhquân đằungời theo PPP$ 6
2.3. Phương pháp tính GDI 6
Phần 3: Tính chỉ tiêu GDP bình quân đầu người theo phương pháp sức mua tương đương cho cấp tỉnh 9
3.1. Đặt vấn đề 9
3.2. Phương pháp tính chỉ tiêu GDI bình quân đầu người cho các tỉnh theo cách gián tiếp 9
3.3. Phương pháp tính chỉ số giá sử dụng cuối cùng cho từng tỉnh thành phố 11
3.4. Hạn chế khi sử dụng hai quyền số trên 12
3.4. Ví dụ tính GDP bình quân đầu người theo sức mua tương đương cho cấp tỉnh thành phố 13
3.5. Kết luận 14
Tài liệu tham khảo 15


Xem Thêm: Các chỉ tiêu phản ánh nhu cầu cơ bản của con người
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các chỉ tiêu phản ánh nhu cầu cơ bản của con người sẽ giúp ích cho bạn.