Một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp Việt Nam

Lời nói đầu
​Trong điều kiện hội nhập nền kinh tế hiện nay, để đáp ứng được yêu cầu của thị trường cạnh tranh thì cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp cần phải hoàn thiện để có thể nâng cao vị thế và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Khai thác đầy đủ tiềm năng như thế nào để nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực quản lý doanh nghiệp tối đa là vấn đề nhiều nhà quản lý doanh nghiệp chú ý.
Và một trong những giải pháp để đạt được mục tiêu trên là ở công tác tổ chức và thiết kế cơ cấu tổ chức doanh nghiệp. Một cơ cấu tổ chức phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh thì sẽ giảm thiểu được chi phí, tăng khả năng thực hiện mục tiêu, tăng ưu thế cạnh tranh.
Chính vì vậy em đã chọn đề tài: "Một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp Việt Nam".

Lời kết​Một cơ cấu tổ chức được thiết lập tốt là một cơ cấu tổ chức xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm, các mối quan hệ thông tin, . vấn đề sắp xêp cán bộ nhân viên vào các vị trí đúng chuyên môn.
Tuy nhiên trong nền kinh tế thị trường hiện nay, môi trường kinh doanh luôn luôn biến động và thay đổi, chính vì vậy cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp cũng cần có sự linh hoạt thay đổi đề phù hợp với thị trường.
Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Khoa học quản lý, đặc biệt là PGS.TS Mai Văn Bưu - trưởng Khoa Khoa học quản lý - trường ĐH KTQD đã tận tình hướng dẫn em thực hiện đề án này


Xem Thêm: Một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.